BIM med hurtige overslagspriser

Illustration: Likan

Når projekterende arbejder med BIM og har et abonnement på Prisdata, så er det blevet endnu nemmere og hurtigere at finde frem til den samlede overslagspris for byggeriet. Nu har byggebranchens største leverandør af prisdata, V&S Prisdata, tilføjet CCS-koder til de mange forskellige bygningsdele.   


Jo flere typer af information, der er i en BIM-model, jo mere effektiv bliver både projektering og samprojektering. Dette kræver dog et fælles sprog og alt tyder på, at det fælles sprog er CCS (Cuneco Classification System). Et fælles sprog sparer tid og øger entydigheden i informationsflowet gennem byggeriets faser. Derfor har byggebranchens største leverandør af prisdata, V&S Prisdata, tilføjet CCS-koder til de mange forskellige bygningsdele.


Jo flere samlede data jo bedre

Hvis man projekterer i 2D, er det som hidtil nemt at bruge V&S Prisdata og lave hurtige og pålidelige overslagsberegninger. Men for dem, der projekterer med BIM, vil der fremover være mulighed for en højere grad af automatik i forbindelse med overslagsberegninger: - Den mulighed har vi, fordi vi nu har et fælles sprog i form af CCS, forklarer René Olsen, der er afdelingsleder for V&S Prisdata i Byggecentrum: - Dette gør BIM-projektering endnu mere entydigt og anvendeligt ikke mindst, når man samprojekterer med andre parter.  Jo flere anvendelige data, der er knyttet til de enkelte bygningsdele i et fælles sprog, jo færre data skal den projekterende selv ud at finde og/eller beregne andre steder eller i andre programmer, fortæller René Olsen.


Justeringer i modellen slår igennem på prisen 

Når alle bygningsdele i modellen er kodet, kan man med kalkulationsprogrammet Sigma få en yderligere produktivitetsgevinst. Ved hjælp af Sigma, vil alle større eller mindre justeringer i BIM-modellen nemlig automatisk slå igennem i den samlede overslagsberegning: - Hvis man fx justerer arealet af væggene eller typen af vinduer, så justeres den samlede pris i kalkulationen helt automatisk. Den samlede overslagspris på byggeriet er altid ført helt ajour med modellen. Det vil give tidsbesparelser for mange projekterende, afrunder René Olsen.


FAKTA


V&S Prisdata

V&S Prisdata købes som én eller flere databaser med både brutto- og nettopriser på Nybyggeri, Renovering, Anlæg, Drift og Grønland.

V&S Prisdata er fuldt integreret med programmet Sigma.

V&S Prisdata har samlet, revideret, sorteret og leveret branchens de-facto-priser siden 1973.

I 2000 blev V&S Prisdata en del af Byggecentrum.


Læs mere om V&S Prisdata her


CCS

CCS står for Cuneco Classification System - Et fælles sprog i bygge- og anlægsbranchen.

Se Cuneco’s korte film, der forklarer CCS på 3 minutter her

Se bips’ korte, forklarende film om sammenhængen mellem CCS, V&S Prisdata og Sigma her


Kontaktoplysninger:

Kontakt afdelingschef Ole Permin på 7012 0600 for yderligere oplysninger.


Illustration:

Likan står bag illustrationen og skal nævnes, hvis illustrationen bringes.


Likan’s kerneforretning ligger i IKT-rådgivning, modelbaseret mængdeudtræk og kalkulation, bygningsinformationsmodeller (BIM), samt implementeringsforløb af Revit og Sigma Estimates


Likans BIM Flex system, er et søgemodul i Revit, der indeholder alle V&S bygningsdele modelleret i 3D. De er direkte kodet med V&S numre, CCS klassifikation og egenskaber, og dermed bliver det nemt at få 5D modellen vist i Sigma, med baggrund i V&S prisdata.