Når renoveringen overgår til drift

PRESSEMEDDELELSE


I disse år bruges milliarder på at renovere almene boliger. Renoveringer, der både skal forbedre driftsøkonomien, miljøet og de sociale kvaliteter ved bebyggelsen. Men hvordan sikrer man, at driften tænkes effektivt ind fra begyndelsen og hvordan sørger vi for, at forbedringerne faktisk realiseres, når renoveringen er gennemført? Molio har samlet en række aktører til konference om emnet.


Der kan være langt fra tegnebrættets målsætninger til virkelighed - også når det gælder renovering af almene boliger. Driftsforbedringer som fx energi-, vand- og el-forbrug er nemme at måle og håndtere, men ofte er det ikke helt så enkelt, når det gælder forbedringer af byggeriets sociale kvaliteter, indeklima og arkitektur: 


- Hos en række boligorganisationer er de renoverede bygninger nu overgået til driftsfasen og her gælder det om at sikre sig, at man får den bedst mulige udnyttelse af renoveringen. Det lyder let – men det er det ikke i praksis. Der er brug for andres erfaringer, hvis renoveringen skal indfri forventninger om fx bæredygtighed, siger Ib Steen Olsen, ekstern lektor, DTU Management Byggeledelse og kursusleder på Molios konference om Renovering af almene boliger.


Molio inviterer til den årlige konference

Molio har derfor for fjerde gang samlet en række af de allervigtigste aktører i den almene sektor til den årlige konference, der giver deres mange erfaringer og gode råd videre. I år med særlig fokus på driften efter renoveringerne er gennemført. Den første konferencedag handler om forberedelse af bygninger til optimal drift efter renoveringen og den anden dag handler om driften af den gennemførte renovering:


- Ved planlægningen af vore renoveringer har vi et nøje tilrettelagt samarbejde mellem projektering og drift. Vi overvejer, hvordan vi kan støtte beboerne i den senere drift. Det er ikke mindst et spørgsmål om at installere digitale muligheder, der gør det let for beboerne at kunne følge forbruget af vand, varme og el., siger teknisk chef i Frederikshavn Boligforening, Jesper Nymark, der er oplægsholder på dag 2.


Deling af viden er en fordel for alle

Konferencen byder på oplæg fra bl.a. adm. dir. Bent Madsen (BL), kreativ direktør Ole Hornbek (JJW Arkitekter), chefkonsulent Karsten Gullach (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet), direktør Ole Nielsen (Himmerland Boligforening), teknisk chef Jesper Nymark (Frederikshavn Boligforening), projektleder Klaus Kramshøj (Almennet) og mange flere.


Netop Almennet er netop udsprunget af behovet for at udvikle, opsamle og dele viden i den almene sektor:


- Vi har stor interesse i at dele erfaringer og gode løsninger mellem fagfolk – bl.a. på IKT-området, så vi kan få mere ud af de muligheder, der er tilstede. En konference, som den Molio holder, er netop et oplagt forum for videndeling, inspiration og ’værktøjer’, som vil komme byggeriets parter til gode, siger Olav Kirchhoff, sekretariatsleder i Almennet.

 

Ny vejledning om IKT

Konferencen har fokus på driften. Her kan en effektiv anvendelse af IKT være et stærkt værktøj. Desværre er netop anvendelsen af IKT  et af de områder, der i øjeblikket virkelig halter bagud i den almene byggesektor. Ifølge projektleder i Almennet Klaus Kramshøj, er en af udfordringerne, at mange almene bygge- og driftschefer ved for lidt om IKT og BIM. Derfor har Almennet udarbejdet en helt ny vejledning, som skal gøre det nemmere og mere håndgribeligt at arbejde med IKT i de almene boligforeninger:


- En af pointerne er, at den almene bygherre skal stille de rigtige krav – blandt andet til BIM-projektering – og stå fast på dem. Men derudover er der behov for en tredje part – en slags bygherrerådgiver - der kan kontrollere, at den tekniske rådgiver faktisk leverer den projektering, der ønskes, siger, Klaus Kramshøj, projektleder i Almennet:


- På Molios konference kan man høre meget mere om, hvordan man som almen bygherrre sikrer sig, at de rigtige krav bliver stillet samt at kravene faktisk bliver opfyldt af den tekniske rådgiver, siger Klaus Kramshøj.

 

Konferencen afholdes over to dage, den 20. og 21. april 2017 i HUSET Middelfart.


Læs mere om konferencen her