Pressemeddelelse: Nyt, bæredygtigt vækstmarked er over os

Foto: eentileen

Stigende krav om bæredygtighed i byggeriet er den næste økonomiske løftestang for en række små og store virksomheder i byggebranchen. Ny undersøgelse fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst understøtter, at forretningspotentialet for de håndværkere, der hænger på, er stort. 


Med indførelse af certificeret byggeri, bliver bæredygtighedskravene systematiserede og målbare. Dette stiller helt nye krav om viden, produkter og færdigheder i alle byggeriets led. Ikke mindst for producenter, leverandører og håndværkere. 

 

De nye krav er en løftestang

Men de nye krav er ikke en begrænsning for virksomhederne. Tvært imod. Erfaringer og undersøgelser viser, at bæredygtigt og energirigtigt byggeri er en vej til helt nye vækstmarkeder og en løftestang for øget innovation, produktivitetsfremgang og ressourceudnyttelse - både i den enkelte virksomhed og i byggebranchen som helhed: 


- Der er ingen tvivl om, at det er en god forretning at satse på bæredygtighed samt energieffektive og sunde bygninger. Bare tænk på, at vi opholder os indendørs 90 % af tiden. Vi har specifikt undersøgt sammenhængen mellem energihåndværker-uddannelsen og bundlinjen og vores tal viser, at de håndværksmestre, der også er uddannet som energihåndværkere hos os, har haft en 29 % vækst fra 2011-2014 mod en 0-vækst i resten af landet. Den undersøgelse er baseret på tal fra Danmarks Statistik og er verificeret af E-statistik, så den er god nok, siger Lotte Lindgaard Andersen fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst: - Vi har også undersøgt, om de så stadig tjener flere penge end andre – og det gør de. I 2013-2014 har de selvsamme energihåndværkere haft en værditilvækst på 22 % mod en generel værditilvækst i branchen på kun 10 %. Så det kan godt betale sig at være med på den grønne bølge, siger Lotte Lindgaard Andersen.


Stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri

En af oplægsholderne er Birgitte Junge, forretningsudvikler i MiljøForum Fyn Byggeri. Her oplever man en klart stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger: - Både offentlige og private bygherrer kan se, at bæredygtigt byggeri ikke bare er en god løsning for miljøet, men også hænger sammen økonomisk. DGNB-certificeringssystemet, som giver byggeriet en bæredygtigheds-score, har været med til at synliggøre den konkrete værdi ved at bygge bæredygtigt over for bygherren. Og det har virkelig skubbet på efterspørgslen, siger Birgitte Junge: - Derfor er det også meget vigtigt, at erhvervet er klar til at imødekomme denne efterspørgsel og har de kompetencer og værktøjer, der skal til. Dette gælder både for rådgivere, entreprenører og håndværkere.

 

Seminarrække sætter fokus på hvordan

Byggecentrum har i samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt og CLEAN Grøn Erhvervsvækst udviklet en række fyraftens-seminarer om, hvad den enkelte virksomhed kan gøre for at udnytte forretningspotentialet, men også om de konkrete udfordringer og løsninger man møder, når man skal bygge bæredygtigt. 

 

Målrettet entreprenører, producenter og leverandører 

Der afvikles 5 seminarer henover foråret og sommeren 2016. Seminarerne er målrettet entreprenørvirksomheder, producenter, leverandører og andre der arbejder i, eller samarbejder med den udførende del af byggebranchen, og som ser bæredygtigt og energieffektivt byggeri som et fremtidigt marked og forretningsmæssigt udviklingsområde.


- Det første seminar her i begyndelsen af april sætter særligt fokus på grønne kompetencer som vækstmotor for håndværksvirksomheder. Vi udfolder bl.a. en meget spændende, aktuel case fra det virkelige liv – nemlig ”Det Biologiske Hus”, som netop er en kombination af et bæredygtigt byggesystem og en solid forretningsmodel, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Byggecentrum: - Vi glæder os til at byde branchen velkommen, og jeg kan godt garantere, at det vil være besøget værd, afrunder Bo Riisbjerg Thomsen.  

På seminarerne deltager bl.a. oplægsholdere fra Dansk Byggeri, MT Højgaard, NCC, Troldtekt, Enemærke & Petersen, EENTILEEN, Green Building Council Denmark og LOGIK & CO. Se alle oplægsholdere under de enkelte seminarer.

Læs mere om seminarrækken her