Hvad er Anvisninger? | Support

Molio Anvisninger er den samlede betegnelse siden, hvor du finder Aftale og kommunikation, Basisbeskrivelser, Beskrivelser og CAD og Bygningsmodel.

Her finder du også Dokumenthåndtering, Tegningsstandarder og Lagstruktur.

  • Værktøjerne udvikles med det formål at styrke samarbejde og digitale arbejdsmetoder i byggeriet på tværs af alle brancher og fagområder.
  • Værtøjerne udvikles i tæt samarbejde med Molios brugergrupper, som har stærke faglige rødder fra hele værdikæden. Brugergrupperne bibringer til de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.
  • Værktøjerne er allerede dybt forankret i byggeriet, og de fælles standarder er anerkendt i branchen.

Gå til Anvisninger her

Find brugervejledningen til Anvisninger her