2 Bærende Konstruktioners Klimapåvirkning Livscyklusvurdering (LCA) Og Krav I Bygningsreglement
Kursus

Bærende konstruktioners klimapåvirkning (LCA)

ID: G101
Kursets formål er at give deltagerne indsigt i kravene for beregning af en bygningsklimapåvirkning jf. BR18 §297, og kompetencer i beregning af klimapåvirkningen fra bærende konstruktioner ved en livscyklusvurdering udført iht. DS/EN 15978:2012.

Tema
Kurser
5.000,-
6.250,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i kravene for beregning af en bygningsklimapåvirkning jf. BR18 §297, og kompetencer i beregning af klimapåvirkningen fra bærende konstruktioner ved en livscyklusvurdering udført iht. DS/EN 15978:2012.

Der gives indblik i hvilket datagrundlag der skal anvendes for byggematerialers klimapåvirkning samt indblik i hvilke bygningsdele og livscyklusfaser der skal medtages ved beregning af en bygnings klimapåvirkning, samt hvordan genbrugte byggematerialer bidrager til en bygnings klimapåvirkning.

Ved gennemgang af klimapåvirkningen for de gængse byggematerialer for bærende konstruktioner belyses den klimamæssige konsekvens ved valg af f.eks. betontype, armeringsleverandør mm.

Det angives hvorledes beregning af bygningsklimapåvirkninger håndteres i praksis i forholdet mellem projekterende og udførende.

I forbindelse med dette kursus vil der blive fremført illustrative eksempler på hvorledes valg af konstruktivt system og materialer har indflydelse på en bygnings samlede klimapåvirkning ligesom der i forbindelse med kurset vil være praktiske øvelser i at læse en miljøvaredeklaration (EPD) og gennemførelse af variantundersøgelser for forskellige bygningsdeles klimapåvirkning.

Der vil være indlagte øvelser i kurset, hvor man skal bruge egen PC. I nogle af øvelserne udleveres filer til beregning, som fordrer at Excel (Office 365) er opdateret til seneste version.

Underviseren har gennem flere år beskæftiget sig med bæredygtighed, herunder deltaget i diverse faglige fora vedr. emnet.

Emner

 • Rammesættende vilkår
  • Bygningsreglement BR18, §297 og §298
  • Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK)
  • DGNB-certificeringer
  • ”Markedets” efterspørgsel

 • Livscyklusvurdering som metode og i BR18, §297
  • Normgrundlag DS/EN 15978:2012
  • Livscyklusvurdering og krav jf. BR18, §298
 • Byggematerialers klimapåvirkning
  • Normgrundlag DS/EN 15804
  • Generisk datagrundlag jf. BR18
  • Miljøvaredeklarationer for byggevarer (EPD)
  • Klimapåvirkning fra typiske materialer for de bærende konstruktioner
  • Hvordan medregnes genbrugte byggematerialer?

 • Bygningers klimapåvirkning
  • BR18 bygningsmodel, hvad skal med?
  • Erfaringstal for bygningers klimapåvirkning
 • Organisering af klimaberegning – projekterende/udførende

Eksempler

 • Spredning på klimapåvirkning fra bærende konstruktioner for bygning i 1-6 etager
 • Systemafgrænsning, absolut bæredygtighed eller bæredygtighed efter BR18

Øvelser

 • Der vil være øvelser vedr. læsning af miljøvaredeklarationer og variantundersøgelser for bygningsdele ( Excel)

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i kravene for beregning af en bygningsklimapåvirkning jf. BR18 §297, og kompetencer i beregning af klimapåvirkningen fra bærende konstruktioner ved en livscyklusvurdering udført iht. DS/EN 15978:2012.

Målgruppen for kurset er ingeniører med et par års grundlæggende erfaring inden for projektering af bærende konstruktioner.

Lektioner følger emnerne beskrevet under Indhold.

Anders Brønden
Konstruktionsingeniør og Bæredygtighedskonsulent , Søren Jensen A/S

Anders Brønden

 

Til kurset er udviklet et samlet kursusmateriale, der udleveres før kurset. 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.