Teknikentreprenørkæmpe bliver partner i buildingSMART Danmark

For at accelerere implementeringen af buildingSMART værktøjerne i den danske bygge- og anlægsbranche bliver Bravida Danmark A/S community partner i buildingSMART Danmark.
People

Skal buildingSMART værktøjerne og openBIM for alvor have gennemslagskraft, er det afgørende, at hele bygge- og anlægsbranchens værdikæde bakker op. Derfor er det glædeligt, at Bravida Danmark A/S, der er en af landets største teknikentreprenører, indtræder som community partner i buildingSMART Danmark. 
Troels Brouer Kristensen er VDC-manager i Bravida og ansvarlig for VDC, BIM og IKT-værktøjerne.

Han er ligeledes en af drivkræfterne bag teknikentreprenørens buildingSMART Danmark partnerskab. Han forklarer om baggrunden for at deres partnerskab. 

– Hos Bravida ser vi en stor fordel i at benytte de mange standarder og værktøjer, buildingSMART udbyder. Vi har gennem mange år arbejdet med standardisering og åbne formater. Med vores medlemskab tror vi på, at vi kan bidrage positivt til videreudviklingen af buildingSMART fællesskabet,” indleder Troels Brouer Kristensen og fortsætter:

– Vi har valgt at blive partnere, da vi ønsker at påvirke udviklingen af buildingSMART værktøjerne, så arbejdsprocesserne i hele byggebranchen bliver optimerede. Derudover har vi en forventning om, at vi gennem partnerskabet styrker vores viden, tiltrækker nye samarbejdspartnere og øger konkurrenceevnen.  

buildingSMART adresserer mange af byggeriets udfordringer

Ifølge Troels Brouer Kristensen handler udfordringerne i bygge- og anlægsbranchen blandt andet om manglende valide data, ikke optimeret samarbejde på tværs af hele værdikæden, manglende standardisering samt uklare, manglende eller overflødige leverancekrav.

– Vi er overbeviste om, at buildingSMART en del af løsningen på hovedparten af de udfordringer, branchen står overfor. Det gælder for eksempel datavalidering, øget standardisering, bedre samarbejde samt en generel optimering af workflows og arbejdsprocesser, forklarer han og tilføjer:

– buildingSMART hjælper med at løse disse udfordringer ved at udvikle og vedligeholde værktøjer og standarder til de åbne formater samt ved at udbrede kendskabet om fordelene ved buildingSMART værktøjerne til hele byggebranchen. Derudover er det værd at fremhæve, at øget standardisering gør det muligt at arbejde mere intensivt med automatisering, hvilket resulterer i langt mere effektive byggeprocesser.

Når hele værdikæden er med, får buildingSMART Danmark øget gennemslagskraft

Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og ansvarlig for buildingSMART Danmark glæder sig over, at en stor aktør som Bravida tegner medlemskab.

– Fælles standarder og åbne formater er afgørende parametre i udviklingen af en mere samarbejdsorienteret, effektiv, digitaliseret og bæredygtig byggebranche. Både nationalt og internationalt er der mange interessante tiltag i pipelinen i buildingSMART regi, men vi kommer kun i mål, hvis hele byggeriets værdikæde går aktivt ind i arbejdet. Derfor glæder det os, at Bravida som en af landets største teknikentreprenører bliver partner i buildingSMART Danmark og aktivt støtter arbejdet med at implementere og udvikle buildingSMART værktøjerne, fortæller Ole Berard.

Hos Bravida håber man at få mere viden og indflydelse på de værktøjer og standarder, der bliver udrullet i byggebranchen.

– Gennem vores medlemskab håber vi, at vi kan skubbe til branchen og øge den generelle forståelse af værdierne ved standarder og åbne formater – også hos de mindre virksomheder, afslutter Troels Brouer Kristensen.

Bravida Modelview

Om Bravida Danmark A/S

Bravida er Nordens førende leverandør af tekniske totalløsninger inden for service og installation.

Virksomheden hjælper kunderne med at skabe velfungerende og mere bæredygtige bygninger. Det er Bravidas langsigtede mål at være klimaneutral i hele værdikæden i 2045.

Bravida har 12.000 medarbejdere, heraf 2.900 i Danmark. Omkring halvdelen af de ansatte arbejder med nybyggeri, mens de øvrige arbejder med service og vedligehold af eksisterende installationssystemer.