Buildingsmart Cph Nyhavn 1 2000X1119

buildingSMART Danmark

Åbne formater og fælles digitale standarder i byggeriet er fremtiden, og buildingSMART Danmark vil gå forrest.

Et danske chapter af buildingSMART International

Formålet med buildingSMART Danmark

 • Skabe gode samarbejdsvilkår
 • Styrke erhvervsudvikling på tværs af landegrænser
 • Sikre ejerskab over egen data over tid
 • Understøtte og udvikle digitaliseringen af byggeriet

Åbne formater og fælles digitale standarder fremhæves af førende BIM-eksperter, som en afgørende faktor i fremtidens byggeri. 

buildingSMART Danmarks rolle er at ruste dansk byggeri til en digital fremtid og styrke både samarbejde og konkurrenceevnen for branchen.

1. januar 2020 blev buildingSMART Danmark en realitet og fungerer som en del af Molio – Byggeriets Videnscenter. Molios formål er at fremme den fortsatte udvikling af dansk byggeri og buildingSMART Danmark spiller navnlig en afgørende rolle i udviklingen af det brede samarbejde over landegrænser og på tværs værdikæden i byggeriet. buildingSMART er således et helt naturligt og værdifuldt supplement for både Molios eksisterende brugere og bredt i branchen.

buildingSMART er et internationalt samarbejde om udvikling og implementering af åbne BIM-standarder. Gennem udvikling af åbne, digitale standarder understøtter buildingSMART det tværfaglige samarbejde og videndeling i byggebranchen.

Læs mere om buildingSMART på den internationale hjemmeside.

buildingSMART Danmark bygger på aktiv deltagelse på tværs af byggeriets værdikæde og buildingSMART Danmark opfordrer medlemmerne af netværket til at deltage på en række områder:

 • Vær med til at sætte standarden og få indflydelse på arbejdet og udviklingen af buildingSMART Danmark
 • Skab de bedste muligheder for jeres egen og branchen udvikling og deltag i koordineringen af buildingSMART Danmark som et værdiskabende erhvervsnetværk
 • Giv din virksomhed en plads ved borden når buildingSMART-netværket deler viden i erfa-grupper landet over
 • Vær med til at forme, udvikle og håndgribeliggøre konkrete implementeringsværktøjer, som fx IFC-guiden
 • Opkvalificer jeres medarbejdere på kurser og certificering i buildingSMARTs værktøjer og samarbejdsprocesser
 • Følg udviklingsarbejdet hos buildingSMART International, samt buildingSMART Danmarks forbindelse til andre internationale standarder og standardiseringsarbejdet i DS og CEN
 • Kom med indenfor når virksomheder, såsom Banedanmark, og organisationer, såsom BIMaarhus og BIMinfra, fortæller om deres brug af buildingSMART-værktøjer og åbne standarder på deres projekter
 • Få hjælp til at indtænke åbne standarder i alle faser og i alt samarbejde, bl.a. ift. softwareleverandører og byggeproducenter, samt tage hensyn til de grupper, hvor digitaliseringen stadig er på et lavt stadie
 • Deltag på studieture med læring og vidensopbygning
 • Bliv præsenteret for udgivelser fra Molio og buildingSMART Danmark - såsom det tekniske whitepaper om hvordan buildingSMART adskiller sig fra Molios andre værktøjer

Videreudviklingen af buildingSMART Danmark har overordnet set til formål at sikre konkurrencemæssige fordele for dansk byggeri og ruste branchens aktører til at imødegå fremtidens udfordringer indenfor digitalisering og internationalisering.

Ønsker I at øge jeres engagement eller har spørgsmål til buildingSMART Danmark. Kontakt buildingSMART Danmark her.

Nyheder

Cases

Hovedpartner for buildingSMART Danmark:

Logo Sponsor Realdania
Logo Sponsor Gi
Logo Sponsor Molio

Kontakt buildingSMART Danmark