Udviklingspartner til bSDK

GI styrker arbejdet med digitale standarder og openBIM

Grundejernes Investeringsfonds støtte til buildingSMART Danmark på 1 million kr. er gode nyheder for det nyetablerede buildingSMART chapter, men er i særdeleshed fantastisk nyt for alle i byggeriet, som ønsker en åben, stærk og samarbejdsdygtig branche.
People

Styrkelsen af den danske byggebranche er tæt forbundet med branchens evne til at samarbejde, udvikle og anvende ny teknologi samt at sikre adgangen til egen data. buildingSMARTs arbejde med åbne filformater og fælles digitale standard baner vejen for netop digital robusthed.

Styrkelse af aktiviteter

Grundejernes Investeringsfonds engagement, støtte og partnerskab er med til at sikre, at buildingSMART Danmark kan styrke sin allerede succesfulde opstart og bl.a. se frem til forøgelse af netværket, nye gratis events for alle i branchen og værdifulde publikationer, som letter indgangen til byggeaktørernes digitale transformation.

- Digitale arbejdsmetoder har de seneste måneder oplevet stærk fremgang på tværs af brancher. Det har understreget behovet for, at vi hele tiden skal nytænke og forbedre kerneforretningen i byggeriet, udtaler Ole Berard, som er digitaliseringschef i Molio og fortsætter:

- Fri dataudveksling og øget digitalisering er kernen i denne udvikling og det er en central del af buildingSMARTs DNA at gøre digitaliserings udbyttet frit tilgængeligt for alle i branchen.

GI vil opkvalificere branchen

Særligt buildingSMART Danmarks fokus på at styrke digitale kompetencer i byggeriet var et springende punkt for Grundejernes Investeringsfond.

- Hos GI vil vi løbende tilbyde byggeriets aktører redskaberne til at gå en fremtid i møde som præges af mere cirkulær tankegang og højere krav til digitalt byggeri. Og her ser vi buildingSMART Danmark som en ledende faktor, siger Søren Meyer, som er udviklingschef hos GI.

Hos GI vil vi løbende tilbyde byggeriets aktører redskaberne til at gå en fremtid i møde som præges af mere cirkulær tankegang og højere krav til digitalt byggeri.

Oprustning af buildingSMART Danmark

Støtten fra Grundejernes Investeringsfond kommer på et tidspunkt, hvor buildingSMART Danmark netop har styrket organisationen med ansættelsen af Kasper Køster Svendsen, der som daglig leder skal løfte buildingSMART Danmarks aktiviteter.

- Molio satser benhårdt på digitalisering af byggeriet og vores engagement i buildingSMART Danmark er en naturlig styrkelse af denne retning. Med både Realdania og Grundejernes Investeringsfond med ombord, kan der virkelig komme fart på, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Kontakt

Kasper Køster Svendsen
Daglig leder i buildingSMART Danmark
kks@buildingSMART.dk
+45 30 50 19 64