GRAPHISOFT Center Danmark bliver partner i buildingSMART Danmark

For at understøtte udviklingen og implementeringen af buildingSMART-værktøjerne nationalt og internationalt bliver GRAPHISOFT Center Danmark partner i buildingSMART Danmark. "En stærk medspiller," siger Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og ansvarlig for buildingSMART Danmark.
People

Forstil dig en verden, hvor vi ikke har mulighed for at oversætte mellem de mange forskellige sprog, der bliver talt rundt omkring på kloden. Det er ikke ligefrem en verden, der er præget af samarbejde, forståelse eller fremskridt.

Den manglende kommunikation er en af bygge- og anlægsbranchens akilleshæle. Det skal tages alvorligt, for i takt med at byggeriet bliver mere digitalt og komplekst, vokser behovet for at kunne dele viden og data mellem byggeriets aktører og på tværs af software-platforme. For at lykkes kræver det, at branchen – i højere grad end det er tilfældet i dag – anvender fælles standarder, der er nøglen til, at data kan flyde frit.

Det er netop her, at buildingSMART spiller en afgørende rolle, og for at understøtte branchens digitalisering bliver GRAPHISOFT Center Danmark nu partner i buildingSMART Danmark.


Frit BIM-valg er vejen til en mere effektiv og bæredygtig branche

Hos GRAPHISOFT Center Danmark mener man, at et afgørende element for udviklingen af en mere digital, effektiv og bæredygtig bygge- og anlægsbranche er, at alle branchens aktører har muligheden for at vælge frit mellem de forskellige BIM-programmer:

”Jeg er overbevist om, at friheden til at bringe BIM-programmer i spil der bedst understøtter de respektive aktørers behov og ny digital teknologi, er afgørende for udviklingen af en mere bæredygtig byggebranche. Men hverken projekter eller aktører befinder sig i et vakuum, så derfor er det afgørende, at værktøjerne smidigt kommunikerer med hinanden, og at dataudvekslingen mellem skaber mindst mulig friktion,” fortæller Thomas Graabæk, arkitekt og indehaver af GRAPHISOFT Center Danmark.

Standardiseringsarbejdet og udviklingen af IFC er afgørende

buildingSMART Danmark arbejder både nationalt og internationalt på at udvikle og implementere standarder i byggeriet. Derudover arbejder buildingSMART løbende på at optimere IFC-formatet, der helt konkret gør det muligt at udveksle data:

”For at byggeriets aktører reelt får mulighed for at anvende forskellige digitale værktøjer, kræver det åbne, fælles formater som IFC, der sikrer at data kan udveksles på tværs af fagdiscipliner og softwareplatforme. Derudover giver det god mening for bygherrer at kræve IFC som dataformat, da det er med til at sikre dem ejerskab over deres egne data,” uddyber Thomas Graabæk.

Thomas Graabæk er allerede godt inde i buildingSMART arbejdet, da GRAPHISOFT Center Danmark tilbage i 2019 hjalp Molio med at etablere buildingSMART Danmark. Siden dengang har han og kommunikationskonsulent Pawel Antoni Lange arbejdet som konsulenter for buildingSMART Danmark:

”Det føles helt naturligt for os at blive partnere i buildingSMART Danmark, så vi forsat kan bidrage til det vigtige standardiserings- og udviklingsarbejde, som gavner den samlede danske og internationale bygge- og anlægsbranche,” afslutter Thomas Graabæk.

GRAPHISOFT Center Danmark er en stærk medspiller

Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og ansvarlig for buildingSMART Danmark glæder sig over det nye medlemsskab:

”GRAPHISOFT Center Danmark har i mange år været en stærk medspiller på buildingSMART-holdet. Gennem en aktiv indsats for implementering af openBIM, bl.a. at udvikle en række praktiske danske vejledninger til arbejdet med openBIM, derfor er vi glad for nu også officielt at kunne hilse dem velkomne som partner i buildingSMART Danmark.” fremhæver Ole Berard.

Læs mere om GRAPHISOFT Center Danmark her