Molt Wengel bliver den første strategiske partner i buildingSMART Danmark

Molt Wengel er landets mest specialiserede advokatkontor inden for byggeri og har som de første i Danmark underskrevet en strategisk partnerskabsaftale med buildingSMART Danmark.

I bygge- og anlægsbranchen arbejder mange fagligheder tæt sammen for at få form, funktion, teknik og kvalitet til at gå op i en højere enhed. Molt Wengel er eksperter i entrepriseret, og på advokatkontoret har man en dyb forståelse for sammenkædningen af jura og samarbejde i byggeriet. Det handler blandt andet om adgang til fri data, at arbejde smartere og at undgå unødvendigt ressourcespild. Med andre ord er der sammenhæng mellem Molt Wengels juridiske rådgivning og buildingSMART Danmarks arbejde med at udbrede og implementere openBIM-værktøjerne i bygge- og anlægsbranchen. Derfor har Molt Wengel som de første i Danmark indgået en strategisk partnerskabsaftale med buildingSMART Danmark.

People

Samarbejde er nøglen til en mere effektiv bygge- og anlægsbranche

Anne Katrine Schjønning er Head of Molt Wengel og glæder sig over, at Molt Wengel fremover får ny viden og kan bidrage til at forme udviklingen og implementeringen af buildingSMART-værktøjerne.

"Vi vil være stærkere uden at blive tungere. Ved at vælge samarbejdspartnere, der vil det samme som os, har vi mulighed for at skabe større effekt og en mere mærkbar forskel, end hvis vi arbejder alene. I Molt Wengel har vi en dyb forståelse for både jura og samarbejde i byggeriet, og buildingSMART er en af de helt store, når det kommer til digital projektering. Ved at samarbejde får vi del i den nyeste viden og er med til at forme udviklingen både nationalt og internationalt", forklarer Anne Katrine Schjønning.

Molt Wengels partnerskab viser, at hele værdikæden skal med

buildingSMART Danmark arbejder på at udbrede kendskabet til og anvendelsen af buildingSMART værktøjer som for eksempel openBIM, der gør det muligt frit at udveksle data mellem forskellige software-programmer og på tværs af byggeriets værdikæde. Ole Berard er digitaliseringschef i Molio og er blandt andet ansvarlig for aktiviteterne i buildingSMART Danmark.

”I buildingSMART Danmark er vi overbeviste om, at åbne standarder og et frit dataflow er nøglen til et stærkt og effektivt samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde. Vi kommer kun i mål med implementeringen af openBIM, når alle byggeriets aktører deltager i arbejdet. Derfor er vi glade for, at vi med Molt Wengel får det juridiske aspekt med i vores udviklingsarbejde og er overbevist om, at vi alle får værdifulde input til fremtidens buildingSMART Danmark,” fortæller Ole Berard, der ser frem til samarbejdet med Molt Wengel.

Interesseret i at høre mere om partnerskaber?

Hvis du er interesseret i at høre mere om muligheden for at indgå partnerskaber med buildingSMART Danmark kan du kontakte Ole Berard på 2327 1688 eller obe@molio.dk

Kort om Molt Wengel

I Molt Wengel er vi specialister i entrepriseret. Vi arbejder hver dag sammen med projektledere, ingeniører, arkitekter, jurister og sagsbehandlere, som arbejder professionelt med byggeri. Vi trives i spændingsfeltet mellem paragraffer og praksis, hvor vi kan omsætte specialistviden og passion for godt byggeri til værdifuld rådgivning til vores kunder.