Case: Norske Statsbygg

Fælles standarder er afgørende

Norske Statsbygg er en af frontløberne inden for byggeriets digitalisering og anser fælles internationale standarder som en afgørende faktor for, at bygge- og anlægsbranchen kan høste gevinsterne ved den digitale transformation. Danske Steen Sunesen er chefarkitekt hos Statsbygg har høje forventninger til Statsbyggs gevinster ved implementeringen af fælles standarder.

Statsbygg er Norges pendant til Bygningsstyrelsen og håndterer bygninger til de norske statslige organisationer. Med 5 kontorer, 866 ansatte og en ejendomsportefølje på ca. 2.300 bygninger fordelt på et samlet areal på 2.9 millioner kvadratmeter og en årsomsætning på 4,7 milliarder NOK, er Statsbygg en afgørende aktør på det norske ejendomsmarked. Statsbygg dækker alle byggeriets faser og opererer både som bygherre, rådgiver og driftsorganisation, og deres centrale rolle betyder, at Statsbygg i høj grad har mulighed for at påvirke den norske bygge- og anlægsbranche til at øge både effektivitet og produktivitet.

Steensunesen 1600X900

Store ambitioner for digitalisering af den norske bygge- og anlægsbranche

Statsbygg følger den norske stats overordnede nationale digitaliserings¬målsætninger, der indebærer 33% færre omkostninger, 50% mindre CO2-udslip, 50% hurtigere leverancer og 50% øget eksport. For at leve op til de ambitiøse digitale målsætninger hos Statsbygg, spiller fælles internationale standarder en central rolle.

Ifølge chefarkitekt hos Statsbygg, Steen Sunesen, kræver Statsbygg openBIM af deres rådgivere og samarbejdspartnere baseret på internationalt anerkendte standarder af to primære årsager.

- Statsbygg kan opstille datakrav i ét enkelt dataformat, og vi behøver ikke at udarbejde software-specifikke løsninger. Derudover er data baseret på fælles standarder mere robuste ud fra et livscyklus-perspektiv, hvilket er nøglen til, at Statsbygg får fremtidssikret data og robuste datamodeller, fortæller Steen Sunesen.

Statsbyggs rolle i den digitale transformation

Siden 2011 har Statsbygg stillet krav til openBIM på alle deres projekter, men på trods af, at de endnu ikke er helt i mål med at modtage korrekt struktureret data fra deres rådgivere, arbejdes der intensivt i den retning.

- Det er vi i fuld gang med at gøre noget ved. Vi opstiller blandt andet digitale datakrav, vi manuelt og automatisk kan kontrollere, så vi kan sende fejl retur, indtil alt er struktureret og valideret i forhold til vores behov, forklarer Steen Sunesen.

Ifølge Steen Sunesen er det nødvendigt, at information er tilgængelig for alle og ikke låst til specifikke softwareprodukter eller løsninger, da det sikrer fri konkurrence blandt branchens aktører og medvirker til, at alle kan være med.

- Som offentlig bygherre hverken kan eller vil vi favorisere vores rådgivere ud fra deres software-platform. Derudover er åbne dataformater og fri konkurrence en driver, der bidrager til at udvikle de bedste services i bygge- og anlægsbranchen, fortsætter Steen Sunesen.

Læringspunkter fra Norge

Statsbygg har indgået et udviklingssamarbejde med en række store norske offentlige bygherreorganisationer, som Bane NOR og Sykehusbygg, og de deltager derudover i den nyetablerede brugergruppe for andre bygherrer og ejendomsejere i den norske afdeling af buildingSMART. Disse organisationer ønsker i fællesskab at udvikle en fælles kravstandard, der baserer sig på internationale standarder og buildingSMARTs åbne værktøjer. Ifølge Steen Sunesen er en kravstandard et godt næste skridt:

- Vi skal ikke nødvendigvis stille de samme krav til information, men vi ønsker at stille krav og følge dem op mest muligt ens. Det giver forudsigbarhed for dem, som skal levere information til os.

På buildingSMART Nordic Conference i København i efteråret præsenterede Steen Sunesen Statsbyggs ambitiøse digitaliseringsstrategi, hvilke bl.a. viste et tæt samarbejde mellem offentlige bygherrer og et nationalt buildingSMART Chapter.

Du kan se eller gense Steen Sunesens oplæg herunder. Se også de andre oplæg på buildingSMART Nordic Conference her.