openBIM

Nyt openBIM samarbejdsdomæne lanceres til drift og administration af bygninger og ejendomme

buildingSMART lancerer nyt openBIM samarbejdsdomæne for bygnings- og ejendomsadministratorer og driftsansvarlige.

openBIM og ejendomsdrift

buildingSMART Danmark arbejder på at udvikle og implementere fælles standarder og åbne filformater til gavn for hele bygge- og anlægsbranchens værdikæde. Ejendomsadministrator og ejendomsdriftsansvarlige kan anvende buildingSMART-værktøjerne til at optimere facilities, property og asset management. Derfor ønsker buildingSMART Danmark:

  • at tilpasse relevante værktøjer og standarder i forhold til en dansk kontekst, så de kan benyttes af den danske bygge- og ejendomsbranche.
  • at etablere et netværk indenfor openBIM og ejendomme med et buildingSMART Danmark samarbejdsdomæne
  • at formidle værktøjerne og standarderne, samt relevante cases.
People

buildingSMART Danmark har startet projektet Udvikling og implementering af openBIM datainfrastruktur til bygge- og ejendomsbranchen med henblik på renovering og vedligehold af ejendomme i samarbejde med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

buildingSMART sikrer fælles, standardiserede data

Data er nøglen til optimeret ejendomsdrift, vedligehold, renovering og eventuel genanvendelse. En velfungerende og standardiseret datastruktur er forudsætningen for at ejendomsbranchen også høster digitaliseringsgevinsterne. Det er afgørende, at datastrukturen er baseret på internationale standarder, der sikrer en effektiv og entydig håndtering af data på tværs af bygninger, projekter og samarbejdspartnere. BuildingSMART-værktøjerne sikrer et koordineret og sammenhængende dataflow gennem et byggeris samlede livscyklus – fra de første idéer, over opførelse til drift- og vedligehold, renovering og eventuel genanvendelse.

Fælles værktøjer for ejendomsdrift og vedligehold

buildingSMARTs værktøjskasse råder over en række standarder og værktøjer, som ejendomsbranchen kan udnytte til en øget digitalisering, effektivisering og mindske klimaaftrykket fra ejendommene. Helt konkret er de buildingSMART-værktøjer som giver værdi for ejendomsbranchen:

  • Industry Foundation Classes (IFC) er en fælles og åben datastruktur til udveksling af BIM-modeller, der kan benyttes af alle gængse BIM-softwareprogrammer.
  • Information Delivery Specification (IDS) specificerer krav til egenskaber, materialer og specifikke klassifikationer i BIM-modeller i IFC-formatet.
  • Use Case Management (UCM) beskriver blandt andet succeskriterierne for informationsudvekslingen, ligesom de forskellige parter og deres ansvar er specificeret med aktører og roller.
  • ISO 19650 er standarder, der sætter rammer for digital udveksling af information og samarbejdet mellem aktørerne omkring byggerier. ISO 19650 sikrer en ensartet BIM-proces mellem forskellige aktører.

Samlet set sikrer IFC datastrukturen, IDS angiver entydige krav, ISO 19650 sikrer at data flyder mellem forskellige aktører, mens UCM sikrer kommunikation og dokumentation. Således er buildingSMART værktøjerne fundamentet for en effektiv, digital klimavenlig drift, vedligehold af ejendomme og eventuel fremtid genanvendelse af byggematerialer.

Hvis du vil deltage og høre mere om implementeringen af buildingSMART værktøjerne og arbejdet med openBIM, så kontakt standardiseringsspecialist Peter Bo Olsen på info@buildingSMART.dk eller 53709511.