openBIM er også relevant for dig

Både for byggeri og infrastruktur har relevante data og informationer stor værdi. For driftsorganisationerne og ejendomsejerne er adgang til og ejerskab over egne byggedata essentiel, fordi de for eksempel kan bruges til digitale modeller i forbindelse med klimahåndtering, energirenovering, drift og en eventuel senere genanvendelse.
People

I over 25 år har non-profit-organisationen buildingSMART International arbejdet for udvikling og implementering af åbne standarder og værktøjer inden for det digitale samarbejde på byggeri og infrastruktur. Disse standarder og værktøjer betegnes samlet set som openBIM.

Med anvendelsen af openBIM kan du undgå at blive låst i et ikke åbent filformat, som for eksempel udelukkende kan åbnes i et specifikt BIM-softwareprogram, med tilhørende faste licensomkostninger til en softwarevirksomhed. Ved at arbejde med, og lagre digitale byggedata i henhold til buildingSMARTs certificerede åbne standarder, sikrer for eksempel myndigheder, bygherrer, projektudviklere, ejendomsejere, og driftsadministratorer sig adgang til og ejerskabet over egne data og informationer om deres byggeri og infrastruktur – i dag og i fremtiden.

openBIM til gavn for dig

I takt med byggeriets øgede digitalisering vokser behovet for at understøtte det digitale samarbejde på tværs af byggeriets aktører, såvel som på tværs af deres software-platforme.

openBIM standarderne understøtter den digitale udveksling af data og informationer mellem projektdeltagerne til gavn for projektet, og efterfølgende igennem hele livscyklussen. Gennem openBIM opnår man for eksempel at  byggeriets aktører kan anvende det software de er bedst til og relevante data kan samtidig flyde frit imellem dem.

openBIM værktøjer og standarder henvender sig ikke kun til de større virksomheder, der har egne faglige specialister, men også mindre virksomheder kan med fordele bruge værktøjer og standarder fra buildingSMART. Der er billig eller endda gratis software til rådighed, der for eksempel gør det muligt at se og arbejde med BIM-modellerne i et openBIM format.

Anvendelse og genanvendelse af openBIM

Fagdiscipliner som for eksempel arkitekter og ingeniører anvender ofte specifikke software-programmer. Det skyldes, at disse programmer understøtter deres specifikke behov. Derfor kan der opstå udfordringer, når der skal samarbejdes på tværs af virksomheder, fordi forskellige software udfordrer samarbejdet med forskellige filformater. Ved at anvende det åbne IFC-format er det muligt for alle parter at anvende deres foretrukne software.

Anvendelsen af IFC-formatet har tilsvarende betydning for driftsorganisationerne og ejendomsejerne, der efterfølgende kan genanvende data og informationer. Dette gælder både i forhold til renovering og vedligehold af bygninger eller infrastruktur, og hvis det bliver aktuelt ved genanvendelse af bygninger eller materialer.

buildingSMART Danmark

buildingSMART Danmark hjælper med virksomheder med at implementere openBIM med danske guides,  openBIM-netværk, målrettede aktiviteter, vidensdeling og udviklingsprojekter, der gavner den samlede danske bygge-, anlægs-, og ejendomsbranche. Det for eksempel ved at buildingSMART Danmark faciliterer relevante faglige openBIM-samarbejder for at styrke den danske praksis med openBIM.