openBIM og infrastruktur er et oplagt match

Arbejdet med IFC er lidt som hønen og ægget. Vi skal anvende IFC for at IFC bliver videreudviklet, og samtidig er videreudvikling en forudsætning for at vi anvender IFC. Heldigvis er flere af de store bygherrer i fuld gang med at implementere openBIM på en række infrastrukturprojekter og det skubber udviklingen i den rigtige retning.
People

Med oplægget ”Vejen til åbne standarder” på Molio-konferencen leverede Erik Kjems en række centrale indsigter om openBIM, særligt på infrastrukturområdet.

En af hovedpointerne var, at det er afgørende, at de digitale modeller ikke befinder sig i et i lukket system, og at openBIM og IFC er nøglen til vidensdeling og kommunikation på tværs af digitale platforme. BIM-programmerne udvikler sig konstant, og openBIM sikrer at bygherrerne har adgang til og ejerskab over kritiske data og informationer – både i dag og i fremtiden, argumenterede Kjems.

På konferencen forklarede han ligeledes, at veje er meget komplekse, og at det kan være svært at håndtere de lange vejelementer. Derfor giver det god mening at opdele vejene på samme måde som legoklodser, og dermed drage nytte af vejelementernes ’naturlige byggesten’.

Kjems afrundede sit oplæg med en række argumenter for at anvende openBIM på infrastrukturområdet:

  • Frit valg af teknologi skaber mere værdi for alle interessenter
  • BIM-GIS kan anvendes til drift og vedligehold
  • Muliggør simulering af trafik og drift med mere
  • openBIM giver nyttige data til anlægsprojekter
  • Digitale tvillinger optimerer drift og vedligehold
  • openBIM gør det muligt at implementere AI/VR-teknologi
  • Anvendelse fremmer cirkulær økonomi

Læs mere om fordele ved at anvende IFC her

Nye redskaber til infrastruktur og veje

Den nyeste udgave af IFC, IFC 4.3, indeholder en række nye redskaber til infrastruktur og veje. IFC 4.3 er i gang med at opnå international standardisering hos ISO og CEN. Det bliver en relativt smertefri proces, der takket være det gode forarbejde fra buildingSMARTs Internationals side som har gjort det muligt for ISO-organisationen at gennemføre standardiseringsarbejdet i et øget tempo.

Læs mere om processen her.

Det glæder os, at infrastruktur nu for alvor bliver en del buildingSMART-værktøjerne. Og med Banedanmarks, Metroselskabets, Sund & Bælts og Vejdirektoratets opbakning til buildingSMART Danmark er vejen til åbne standardarder lagt.

Fakta om Erik Kjems
Erik Kjems er seniorspecialist i NIRAS, hvor hans primære opgave er at udvikle digitale modeller af de infrastrukturprojekter, rådgivervirksomheden er involveret i. Kjems er en af Danmarks største kapaciteter inden for BIM på infrastrukturområdet og har gennem de seneste 30 år har været med til at opbygge Vej- og Trafik-uddannelsen på Aalborg Universitet.