Status på IFC 4.3 i forhold til ISO og CEN

IFC 4.3 er nu i midtvejs i processen i den internationale standardisering hos ISO og CEN. Den internationale standardiseringsorganisation ISO har på baggrund af det gode forarbejde fra buildingSMART International kunne gennemføre dele af standardiseringsarbejdet vedrørende IFC 4.3 i et øget tempo.
People

I efteråret 2021 igangsatte buildingSMART arbejdet med at gøre IFC 4.3 til en selvstændig, global ISO-standard. Således at IFC4.3 bliver den globale åbne standard for byggeri og anlægsbranchen. I starten af marts 2022 blev IFC 4.3 sendt til ISO – International Organization for Standardization.

Den nuværende udgave af IFC 4.3 svarer til, hvad ISO i sidste ende vil offentliggøre. Dog forventer buildingSMART International løbende at have mulighed for at lave mindre rettelser på dokumentationen, fx tastefejl og formulering. Status på forløbet af processen for at IFC 4.3 bliver til henholdsvis ISO-standard kan følges her:

  • Materialet som buildingSMART har indsendt til ISO, kan findes her
  • Status for den formelle ISO-proces vedrørende IFC 4.3 kan findes og følges her 

Stor parathed til at indtænke IFC 4.3 i branchens digitale værktøjer

Det forventes, at de fleste leverandører af de digitale værktøjer til bygge- og anlægsbranchen ikke vil have væsentlige udfordringer med at opdatere til den nyeste version af IFC 4.3. Eksempelvis er buildingSMART International i gang med opstarten på udviklingsarbejdet for at softwarevirksomhederne kan understøtte en digital aflevering af byggerier, anlæg og infrastruktur, uanset størrelsen, baseret på IFC 4.3.

Der er umiddelbart intet, der forhindrer leverandørerne af de digitale værktøjer til bygge- og anlægsbranchen i at implementere IFC 4.3. Status for softwarecertificeringen i forhold til at understøtte den endelige version af IFC 4.3 kan findes og følges her.

buildingSMART International udvikler løbende nye openBIM-standarder. Disse standarder har så stor betydning for virksomheder og det digitale samarbejde på bygge- og anlægsprojektet, at det er besluttet at buildingSMART-standarder skal blive til henholdsvis ISO- og CEN-standarder.

Om ISO og CEN

ISO-standarder er udarbejdet og godkendt af den internationale standardiseringsorganisation ISO, som har ansvaret for de globale standarder der er blevet enighed om. Som standardiseringsorganisation har ISO en systematisk proces der dels sikre kvaliteten af de vedtagne standarder, og at disse standarder er blevet vedtaget på baggrund af en global enighed. Det at anvende en ISO-standard er et frivilligt tilvalg af den enkelte virksomhed.

CEN-standarder udarbejdes af og godkendes i den europæiske standardiseringsorganisation CEN. CEN-standarder vedrørende det digitale samarbejde og informationshåndtering i bygge- og anlægsarbejder, bliver udarbejdet i den tekniske komité CEN/TC 442, Building Information Modelling. Når en standard vedtages som CEN-standard må der ikke være nationale standarder, der konflikter med CEN-standarden, hvilket blandt andet bidrager til at virksomheder kan samarbejde på tværs af Europa.

Dansk Standard deltager i både ISO- og CEN-arbejdet som Danmarks nationale standardiseringsorgan. I Dansk Standard er standardiseringsudvalget S-808, BIM, fagligt ansvarligt for den førnævnte standardisering i Danmark, herunder den danske håndtering af IFC 4.3 som henholdsvis ISO- og CEN-standard.

Molio og buildingSMART Danmarks rolle

Molio og buildingSMART Danmark deltager i det førnævnte standardiseringsarbejde for dels for at fremtidssikre værktøjer og paradigmer, men også for at understøtte samarbejdspartnerne bedst muligt i forhold til anvendelse af openBIM i praksis, samt bidrage til at den danske praksis og indsigt bidrager til udviklingen af rammen for virksomhedernes virke og værdiskabelse