Danmarks største infrastrukturbygherrer indgår nyt partnerskab: Vil gøre anlægsbranchen mere digital, effektiv og bæredygtig gennem åben brug af data

Fire af Danmarks største byg- og driftsherrer på infrastrukturområdet: Banedanmark, Metroselskabet, Sund & Bælt og Vejdirektoratet indgår nu partnerskab med buildingSMART, der er et internationalt samarbejde om udvikling og implementering af åbne BIM-standarder (Building Information Modelling, red.). Det skal understøtte tværfagligt samarbejde og videndeling i byggebranchen.
People

Banedanmark, Metroselskabet, Sund & Bælt og Vejdirektoratet sætter sig med det nye partnerskab med ved bordet, når der udvikles og implementeres nye fælles standarder og åbne formater i både den danske og internationale anlægsbranche.     

Det gør de for at imødekomme det stigende behov for forbedrede digitale processer, der kan højne produktiviteten og fremme bæredygtighed i anlægsbranchen. 

”Vi indgår partnerskabsaftale med buildingSMART Danmark, fordi fælles standarder på sigt meget gerne skulle give en gevinst på bundlinjen for både bygherrer, rådgivere og entreprenører. Vi tror på, at en øget digitalisering og standardisering medfører store effektiviseringsgevinster på anlægsprojekter,” fortæller Svend Kold Johansen, områdechef i Vejdirektoratet. 

Den danske afdeling af buildingSMART blev etableret af Molio - Byggeriets Videncenter den 1. januar 2020 for at sikre konkurrencemæssige fordele til branchen og ruste den til at imødegå fremtidens udfordringer indenfor digitalisering og internationalisering. 

Ole Berard, der er digitaliseringschef i Molio og ansvarlig for buildingSMART Danmark ser frem til samarbejdet med de nye partnere: 

”Jeg er glad for at en række af Danmarks største byg- og driftsherrer ser forretningspotentialet i openBIM og glæder mig det tætte samarbejde i den kommende tid,” siger han og fortsætter: 

"Vi er overbeviste om, at åbne formater og et frit flow af data er nøglen til et stærkt og effektivt samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde. Som partner får man stor mulighed for at skubbe fremtidens digitale byggeri i retning af openBIM, der er forudsætningen for at byggeriets parter kan anvende de redskaber, der passer bedst til deres specifikke arbejdsprocesser og derefter frit udveksle data og informationer,” forklarer Ole Berard. 

Sammenlignet med andre brancher halter byggeriet bagefter indenfor digitalisering. En af årsagerne er, at bygge- og anlægsprojekter involverer mange fagligheder, der arbejder sammen for at få form, funktion, teknik og kvalitet til at gå op i en højere enhed.  

På anlægsprojekter er der således store krav til samarbejdet på tværs af fagdiscipliner og dataudveksling mellem rådgiverne og deres softwareplatforme. På trods af at der er sket meget inden for de seneste år, er der stadigvæk en lang række uindfriede potentialer for at øge digitaliseringen i byggeriet.

Ole Berard, Digitaliseringschef Molio, 2327 1688 obe@molio.dk  
Svend Kold Johansen, Områdechef Vejdirektoratet, 2223 7640, skj@vd.dk