buildingSMART Danmark

buildingSMART Danmark og den danske byggebranche

I takt med at kompleksiteten i byggeriet vokser, bliver kommunikation, vidensdeling og samarbejde blandt byggeriets parter vigtigere end nogensinde før.

Som følge af stigende digitalisering i byggeriet er der et enormt uudnyttet potentiale i at styrke det digitale samarbejde på tværs af både faggrupper og software-platforme.

Fælles digitale internationale standarder og åbne formater er en forudsætning for at skabe gode samarbejdsvilkår og erhvervsudvikling på tværs af landegrænser. buildingSMART er også med til at sikre ejerskab over egen data over tid og understøtter og udvikler samtidig digitaliseringen af byggeriet.

Fælles standarder i byggeriet fremhæves som en afgørende faktor – bl.a. i regeringens digitaliseringsstrategi samt i EU-kommissionen EUBIMs håndbog for strategiske handlinger i bygge- og anlægssektoren (EU-kommissionen).

En god digital værktøjskasse

buildingSMARTs værktøjer giver byggeriets parter:

  • Bedre muligheder for internationalt samarbejde, eksport og vækst for byggeriets kreative virksomheder
  • Bedre muligheder for at udveksle 3D-modeller og BIM mellem rådgivere, blandt andet til brug for kvalitetssikring og kollisionskontrol
  • Særlige værktøjer til "issue management", så processen med at udbedre fejl gøres bedre og efterfølgende kan dokumenteres
  • Bedre aflevering fra rådgivere til entreprenør til blandt andet automatisk udtræk af mængder.
  • Levering af dokumentation til bygherre og driftsherre, som kan importeres i FM-systemer til digitalisering af drift og vedligehold
  • Bedre muligheder for at levere BIM-baserede opmålinger fra et grundlag af 3D-scan, fotogrammetri fra droner og point clouds
  • Bedre muligheder for cirkulært byggeri, når man har dokumentation af de eksisterende byggerier med mængder
  • Øget mulighed for at vælge mellem flere software-programmer uden at være bundet af proprietære formater
  • Ejerskab til egne data med arkivering og tilgang til data langt ud i tiden.
Buildingsmart Cph Skyline 1 2000X1125