buildingSMART Danmark

Styrk jeres engagement i buildingSMART Danmark

buildingSMART Danmark bygger på erfaringsudveksling, videndeling og åben udvikling. Alle i byggeriet inviteres derfor til at tage og få del i arbejdet.

Bidrag på flere måder:

  • Deltag aktivt og kapacitetsopbyg medarbejdere og ledelse. buildingSMART Danmark giver adgang til netværk og BIM-arrangementer og holder jer ajour med national og international udvikling inden for standisering og openBIM. Blev en del af buildingSMART Danmarks Den Teknisk komité - læs mere her.
  • Støt etableringen buildingSMART Danmark økonomisk med et engangsbeløb og vær med til at bygget et solidt fundament. Kontakt os her.
  • Bliv fast partner i buildingSMART Danmark samarbejdet og vær med til at præge buildingSMART Danmarks fremtidige arbejde. Kontakt os her.
People