Contech 24

Pionerprojekter

Pionerprojekter tager udgangspunkt i en konkret forretningsudfordring, der kan løses gennem teknologi, proces og samarbejde og går på tværs af grænseflader og faseskift. De er problemdrevne og benytter kendt teknologi, der kan modnes i markedet. Optimalt er pionerprojekter koblet til konkrete byggeprojekter, så de bidrager til at løses relevante og aktuelle udfordringer. ConTech labs erfaringer og læringer deles med hele branchen. 

Igangværende pionerprojekter

Afsluttede pionerprojekter

Hvad er et pionerprojekt?

Pionerprojekter er faciliterede og koncentrerede forløb over en kortere tidsperiode (4-6 måneder), der skal gøre branchen mere bæredygtig og produktivt. De er korte og tidsafgrænsede for at holde momentum blandt deltagerne og for at kunne være fleksible og kunne skifte retning, hvis projektet ikke går som tiltænkt. Til gengæld bygger pionerprojekterne oven på hinandens resultater og output. Det betyder at der gennemføres flere pionerprojekter indenfor samme emne (fx den bæredygtige byggeplads eller byggeriets datamodel) inden resultaterne kan skaleres til branchen. Dermed beholdes fleksibilitet og det sikres at større emner eller flere aspekter indenfor emnet, der kræver mere tid også kan bearbejdes i ConTech Lab.

Pionerprojekter tager udgangspunkt i en konkret forretningsudfordring, der kan løses gennem teknologi, proces og samarbejde og går på tværs af grænseflader og faseskift. I pionerprojekter indgår mindst to branchevirksomheder, en teknologi-virksomhed samt en vidensinstitution eller et brancheinitiativ. Dette skal sikre, at flere virksomheder på tværs af værdikæden er repræsenteret i kombination med de rette kompetencer for at løse forretningsudfordringen. Pionerprojekter er problemdrevne og tager udgangspunkt i kendt teknologi, der kan modnes i markedet. Optimalt er pionerprojekter koblet til rigtige byggeprojekter, hvilket sikrer, at der løses relevante udfordringer på et relevant grundlag.

 

Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterierne er baseret på de ønsker til ConTech Lab, som er identificeret i forundersøgelsen og dialogen under udarbejdelsen af pionerprojekterne. Således balancerer udvælgelseskriterierne forventninger fra forskellige modtagere. ConTech Lab har opstillet de seks nedenstående udvælgelseskriterier, hvor ikke alle pionerprojekter behøver opfylde hvert kriterie.

Pil Red

Forretningsværdi

Det skal handle om forretningen – ikke digitalisering. Her kigger vi bl.a. på stemmer og input fra virksomhedsledere.

Kaede Red

Grænseflader & faseskift

Fokus på udfordringer i overgangen mellem forskellige led i værdikæden, især mellem projektering og udførelse samt indtænkning af drift.

Raket Red

Vær visionær

Vær med til at rykke og inspirere branchen med seneste nye teknologi.

Jordklode Red

Bæredygtighed

Bæredygtighed skal være højt på agendaen og skal være repræsenteret.

Kran Red

Anvendelsesorienteret

Vær anvendelsesorienteret så der skabes løsninger, der kan implementeres direkte af mange.

Lyspaere Red

Værdi for kunden

Fokuser på værdiskabelse for byggeprojektets kunder. Det kan være slutkunden, som byg- eller driftsherre, eller kunder undervejs i byggeprojektet.