Contech Inkedin 1200X628 2
ConTech Lab

Velkommen til ConTech Lab

ConTech Lab er bygge- og anlægsbranchens nye fælles sted for at afprøve nye måder at samarbejde på i konkrete, digitale byggeprojekter. 

Byggebranchen får et nyt ConTech Lab, som skal booste brugen af digitalisering i byggeriet 

Stor forundersøgelse fra Molio giver indsigt i, hvordan brugen af ny teknologi i alle dele af byggeriet bedst udbredes. Initiativet er finansieret af Industriens Fond og Realdania, som på baggrund af undersøgelsens resultater nu har besluttet at fortsætte arbejdet med at udvikle ConTech Lab.

Undersøgelsen har resulteret i tre rapporter og et sammendrag: Et litteraturreview, en interviewundersøgelse på tværs af branchens mange interessenter samt en kortlægning af branchens initiativer både nationalt og globalt.

Download rapporterne her

Stort ønske fra branchen

Potentialerne for brug af digitalisering og ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen er store. Derfor er det et stort ønske fra branchen at få etableret et ConTech Lab, hvor virksomheder kan gøre sig konkrete erfaringer med at introducere og implementere digitalisering og ny teknologi i hverdagen.

Derudover skal byggebranchen kunne bruge det nye ConTech Lab til at undersøge, hvad teknologien betyder for samarbejdsformer, arbejdsprocesser og kommunikation på tværs af værdikæden.

Fra forundersøgelse til ConTech Lab - det siger parterne

Ambitionen med forundersøgelsen har været at finde den bedste måde at forløse det store potentiale for digitalisering og brug af ny teknologi, som findes overalt i byggeri- og anlægsbranchen samt finde svar på, hvordan branchen bedst skaber et unikt læringssted.

Med udgangspunkt i forundersøgelsens resultater – som en lang række virksomheder og aktører indenfor byggeriet har bidraget til – fortsætter Molio, Industriens Fond og Realdania nu samarbejdet om at etablere et nyt ConTech Lab.

- Undersøgelsen har givet os et bedre billede af hvor skoen trykker i forhold til at øge effektiviteten i byggeriet. Nu skal de nye erfaringer for alvor ud at arbejde, så branchen bliver bedre til at udnytte ny teknologi, og bliver mere digitaliseret, mere bæredygtig, mere produktiv og samlet set mere konkurrencedygtig. Dén rejse vil vi også gerne bakke op om, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

- Forundersøgelsen understreger behovet for et ConTech Lab. Branchen ønsker tydeligvis, at der sættes handling bag ordene. I ConTech Lab kommer man til at kunne eksperimentere og afprøve samarbejdsmodeller i konkrete byggeprojekter, så vi alle kan blive klogere på, hvad der skal til for, at vi kan bruge digitaliseringen til at skabe mere værdi, mere bæredygtighed og højere produktivitet. Det er vi glade for at kunne bidrage til, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

- ConTech Lab vil tage byggeriets digitalisering til næste niveau. Fra skåltaler, undersøgelser og masser af gode intentioner til at vi i fællesskab nu får nye, konkrete erfaringer at bygge videre på. I samarbejde med dem, der kan og vil, kommer ConTech Lab til at lave pionerprojekter og cases, som skaber konkrete resultater – for hele branchen. Vi vil dele alt, hvad vi ved, men først og fremmest – alt hvad vi lærer. For det, vi lærer, skal komme hele branchen til gode. Også dem, der lige nu kan være usikre på, hvordan teknologi kan hjælpe dem til at blive bedre, siger Christina Hvid, administrerende direktør i Molio.

I samarbejde med:

Logo Sponsor Realdania
Industriens Fond Contech 1920X1080

Om Contech Lab

Målet med er at skabe et unikt læringssted for branchen. Det skal samtidig fungere, som en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, algoritmer og teknologi til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt byggeri.

ConTech Lab er ikke en konkurrent til de initiativer, der allerede er, men har derimod til formål at favne og samarbejde med de eksisterende aktører over hele Danmark.

Ideen til ConTech Lab er opstået efter Molios løbende dialog med flere af byggeriets aktører. 

I juni 2020 igangsatte Molio, Industriens Fond og Realdania Projekt ConTech, som var en forundersøgelse der skulle afdække, hvordan man bedst faciliterer udbredelsen af digitalisering og ny teknologi i alle dele af byggeriet.

Læs pressemeddelelsen fra 25. juni 2020
Industriens Fond og Realdania vil styrke brugen af ny teknologi

Se video fra ConTech-kickoff i Industriens Hus - august 2020

Der er i forbindelse med forundersøgelsen gennemført en række valideringsworkshops med topledelserne på tværs af brancheorganisationer og virksomheder, videnspersoner samt digitale spydspidser.

Undersøgelsens resultater er offentliggjort i tre rapporter
Se rapporterne her

 

Forundersøgelsen har nu dannet grundlaget for det videre arbejde, og ligesom tidligere er en bred brancheinvolvering et helt centralt element i det videre forløb.

Derfor inviterer Molio, Industriens Fond og Realdania endnu engang branchen til at være med til at definere de fremtidige pionerprojekter og eksperimenter.

Første arrangement foregår den 18.november fra kl. 8.30-12. 

Her kan du være med til at sikre, at vi kommer til at arbejde videre med relevante problemstillinger på tværs af værdikæden.
Tilmeld dig her