Hvad er status på bæredygtighedsindsatsen egentlig?

Modenhedsmålingen 2024 har vist, at selvom branchen har løftet sig det seneste år, så har det udførende led og de små virksomheder stadig et mindre strategisk fokus på grøn omstilling. 

Status på bæredygtighedsindsatsen

Nedstående graf viser, hvor stor en andel af virksomhederne målt på størrelse, der har en strategi for grøn omstilling. Her står det klart, at stortset alle de store virksomheder har en strategi, men andelen bliver mindre desto længere, vi bevæger os ned på virksomhedsstørrelse.  

Vi i ConTech Lab har derfor et særligt ønske om at hjælpe SMV’erne på vej. Vi har derfor bl.a. teamet up med Hansen Ersbøll Agenda, som tilbyder SMV’er et digitalt strategiforløb, hvor virksomhederne får hjælp til at vende udfordringer og krav til muligheder med en grøn og socialt ansvarlig forretningsplan.

Du kan tilmelde dig eller læse mere om forløbet her.

Mm
Byggeriets Modenshedsmåling 2024

Ressourceforbrug & dokumentation

I år er der igen primært fokus på at reducere ressourceforbruget inden for områder som energi, materialer og affald hos virksomhederne, men på trods af dette fortsætter udfordringerne med at nedbringe ressourceforbruget. Ifølge modenhedsmålingen er de største barrierer for yderligere reduktioner mangel på teknologiske løsninger, som blev nævnt af 47% af virksomhederne, og manglende økonomiske incitamenter, der blev nævnt af 50%. 

For at adressere disse udfordringer har ConTech Lab initieret et ambitiøst pionerprojekt i samarbejde med entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører. Dette projekt sigter mod at teste og implementere ny teknologi samt etablere en fælles dataplatform, hv or målet er at skabe incitamenter for et minimeret ressourceforbrug på byggepladsen og dermed tackle de identificerede udfordringer.   

Dette initiativ repræsenterer en bred alliance, der samler ekspertise og ressourcer på tværs af byggebranchen med det formål at adressere de komplekse udfordringer ved ressourceforbrug. Vi tror på, at dette pionerprojekt vil bidrage væsentligt til bæredygtighedsindsatsen inden for bygge- og anlægsbranchen og opfordrer interesserede til at læse mere om projektet via linket her.

DSC08578 (2)
MINIMERING AF RESSOURCEFORBRUGET

Læs Byggeriets Modenhedsmåling 2024