DSC08589 Ed
PIONERPROJEKT

Minimering af ressourceforbrug på byggepladsen

I bred alliance med entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører ønsker ConTech Lab at teste teknologi og skabe en fælles dataplatform, der skaber incitament for et minimeret ressourceforbrug på byggepladsen. 

Projektet løber frem til december 2025. 

 

Samarbejdspartnere

Projektets formål

  • Udvikle en fælles metode for dataindsamling i realtid, der hjælper byggeriets aktører med at måle samt dokumentere faktisk ressourceforbrug på byggepladsen. 
  • Identificere hvilke teknologier, der kan anvendes til at understøtte klimadokumentation.  
  • Stille benchmark-data til rådighed for branchen og komme med forslag til initiativer, der bevirker en minimering af ressourceforbruget på byggepladsen. 
  • Sikre at resultaterne forankres gennem kravstillelse hos bygherre, i bæredygtighedscertificeringen DGNB og i fremtidige opdateringer af Bygningsreglement.

Pionerprojektet er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Desuden er ConTech Lab støttet af Realdania og Industriens Fond.

 

Brancheudfordring

 
Når entreprenørvirksomheder skal indsamle data til at dokumentere deres ressourceforbrug på byggepladsen, foregår det i øjeblikket manuelt – f.eks. ved at indsamle fakturaer for affaldsmodtagelse, modtage månedlige faktura fra energiforbrug og ved at trække data om energiforbruget på byggepladsen fra Energinet.  

Dette giver ringe vilkår for at opdage uhensigtsmæssigt ressourceforbrug i realtid og reagere på det, og det er således begrænset, hvad manuel aflæsning egentlig bidrager med ift. grøn omstilling af byggeriet. Desuden er det tidskrævende og det er svært for byggeledelsen af gennemskue, hvad de kan lære af data.

Klik på knappen nedenfor, for at læse en ny publikation fra BUILD, der giver indsigt i forskning i feltet.

 

Hent publikationen: Carbon Emissions during the Building Construction Phase

Barrierer og katalysatorer for minimeret ressourceforbrug

 
I Byggeriets Modenhedsmåling svarer tre ud af fire entreprenører, at dokumentation af ressourceforbrug er tidskrævende – og kun halvdelen vurderer, at minimeret ressourceforbruget på byggepladsen kan betale sig økonomisk.

Desuden svarer 43%, at de mangler tid og konkrete teknologiske løsninger, der kan lette arbejdet med dokumentation. Pionerprojektet skal give indsigt og valide målemetoder, så dét at minimere sit ressourceforbrug bliver lige så konkret og håndgribeligt, som det er at holde øje med sit el-forbrug og KWH-priser og indrette sine aktiviteter herefter. 

Vi indsamler data fra 10 testlokationer 
 

Entreprenørvirksomhederne i arbejdsgruppen stiller testprojekter til rådighed forskellige steder i Danmark. Her skal vi måle ressourceforbrug og teste reducerende tiltag inden for energi-, vand-, varme- og brændstofforbrug.

"Vi arbejder for at sikre omfattende dækning og en helhedsorienteret tilgang til ressourcestyring, der kan give hele branchen indsigt i, hvordan vi bruger ressourcer på pladsen samt hvordan vi minimerer overforbruget. I løbet af efteråret begynder vi at kunne se mønstre i data, og det glæder vi os meget til."

Sådan siger Mikkel Bredsgaard, der er projektleder i ConTech Lab. Du er altid velkommen til at række ud til Mikkel, hvis du ønsker at høre mere om projektet og dets fremdrift.

 

Kort over testlokationer
Kort Over Byggepladser

"Branchen bliver mere og mere bevidst om sit store klimaaftryk. Men vi ved stadig ikke, hvilke ressourcer byggepladsen udleder. I en tid, hvor alle gerne vil – og skal -reducere deres klimaaftryk må vi derfor også få styr på byggepladserne. Vi kan i min optik ikke praktisere LCA-beregninger og materiale- og driftsfokus med den ene hånd og så samtidig lade bygge- og etableringsfaserne fortsætte som hidtil med den anden.

- Ole Berard, Digitaliseringschef i Molio og ConTech Lab

 

Byggeaffald som ressource

 
Over de kommende år bliver der stillet flere krav til håndtering af byggeaffald, materialespild, mængdeopgørelser m.m. Det er bl.a. EU-taksonomien og de mange direktiver under EU Green Deal, der får enorme betydning i branchen.

Det kræver nye arbejdsprocesser og vaner - og der er brug for, at vi i fællesskab bliver klogere på best practice, og at vi på sigt får udviklet løsninger, der kan hjælpe branchen med affaldshåndtering.

Som et led i pionerprojektet om minimering af ressourceforbrug på byggepladsen, arbejder ConTech Lab og WE BUILD DENMARK sammen om at gøre branchen klogere på ressourceoptimering via analoge og digitale teknologier. I efteråret 2023 har vi afholdt workshops med fokus på byggeaffald som ressource, og du kan hente materialet via link til højre. 

 

Hent præsentation fra workshop
Udklip Præsentation Affaldsworkshop
Foto: ConTech Lab på besøg hos CG Jensen i UN17 Village

Eksempler på tiltag, der kan minimere ressourceforbruget

På testlokationerne monitorerer vi forskellige ressourceminimerende tiltag. Vi lister et par eksempler på tiltag herunder og henviser desuden til vores gode råd

  • Leverancer og logistik i overensstemmelse med tids- og byggepladsplan: Planlæg samtlige leverancer og indtænk dem i byggepladsplanen for at undgå at skulle flytte materialer  
  • Monitorering af affaldsfraktioner: Observer affaldshåndtering med henblik på at identificere og ændre uhensigtsmæssig adfærd ifm. affaldshåndtering 
  • IoT til at holde øje med brændstofforbrug i realtid: Hvis du logger forbrug og intensitet på materiel på pladsen har du forudsætninger for at kunne reducere forbrug og tomgangstid. 
  • Effektiviser og forkort byggeperioden m. dagsrapporter: Dagsrapporter giver overblik over dét, der bliver lavet og hvor langt byggeriet er nået, og de kan bidrage til mere effektiv byggestyring. 

 

Foto: ConTech Lab på besøg hos CG Jensen i UN17 Village

 

 

Gode råd til minimering af ressourceforbrug på byggepladsen