Alternativ Forside
Strategiforløb

Strategisk fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed er nu et markedsvilkår i byggebranchen, og CO2 rapporteringskrav og EU taksonomien er den nye virkelighed. ConTech Lab og Hansen Ersbøll Agenda tilbyder et digitalt strategiforløb til små og mellemstore virksomheder i byggebranchen. Her får virksomhederne hjælp til at vende udfordringer og krav til muligheder med en grøn og socialt ansvarlig forretningsplan.

I samarbejde med:

Med CO2-rapporteringskrav og EU-taksonomi er virkeligheden for virksomheder i den danske byggebranche blevet anderledes. Bæredygtighed er ikke længere en valgfri tilføjelse, men snarere et afgørende markedsvilkår. 

Derfor tilbyder ConTech Lab og Hansen & Ersbøll Agenda et digitalt strategiforløb målrettet små og mellemstore udførende byggevirksomheder. Igennem forløbet vil virksomhederne lære at vende udfordringer og krav til muligheder og skabe en grøn og socialt ansvarlig forretningsplan.

Forløbet inkluderer personlig rådgivning og sparring, udarbejdelse af en kommunikationsplan målrettet virksomhedens kunder, en strategirapport i et professionelt layout samt en basis ESG-opgørelse.

Hvad består forløbet af?

Forløbet består af fem online moduler, hvor undervisning og rådgivning faciliteres af Hansen & Ersbøll Agenda og ConTech Lab. Hvert modul er på 1,5 time, og vil finde sted hver anden uge.

Samlet set strækker forløbet sig over 2,5 måned. Foruden de 5 online moduler, er det ca. 3 timers opgaveløsning i forbindelse med modulerne. Nederst på siden ser du indhold for hvert modul. 

Gennem forløbet udvikler vi sammen jeres forretningsstrategi, der vil stille jeres virksomhed stærkere i markedet. 

Er du interesseret?

Ræk ud til projektleder Nels Ohrt, hvis har spørgsmål til og interesse i forløbet.

BPE
  • Identificer de vigtigste tendenser i byggebranchen
  • Minimeret ressourceforbrug og materialekendskab
  • Hvad er branchens fremtid, nye krav og love

Output: Få skabt et overblik over de største risici og udfordringer samt prioriteringer af disse ift. forretningsplan 

  • Introduktion til rapporteringskrav og indsamling af basis ESG-data 
  • Vejledning om lovgivning i bygningsreglementet og EU-taksonomien mm. 
  • Vækst og investering i nye teknologier og innovation
  • Konkretisering af mulige gevinst ved bæredygtige tiltag
  • Kemi og genanvendelse 

Output: Jeres potentialer samt indblik i de problemer, I håndterer, herunder gevinst ved nye investeringer og innovation

  • Vækst og investering i nye teknologier og innovation

Tilmeldte virksomheder 2024