Buildots
PIONERPROJEKT

AI-drevet projektstyring

Fyldestgørende fremdriftsrapporter på det igangværende byggeri er en manuel og tidskrævende opgave, som kan være svær at få udført i et travlt byggeprojekt.

Kan man ved hjælp af AI skabe det nødvendige overblik over projektets fremdrift og dermed styrke forholdet til kunder eller underleverandøren? Vi afprøver software, der kan skabe automatiserede fremdriftsrapporter fra byggepladsen. 

Samarbejdspartnere

NCC Logo Black RGB (1)
23B145b1 C83c 48Be Af2c 898D6b0b17a7 Png

Om pionerprojektet

​​I pionerprojektet Byggeriets databasemodel 1.0 - KPI'er og dashboards til at skabe gennemsigtighed i byggeprojektet, har ConTech Lab arbejdet med at forbinde tid og økonomi, så man kontinuerligt kan identificere projektets økonomiske og tidsmæssige status.

Læringer fra projektet danner baggrund for et nyt pionerprojekt om AI-drevet projektstyring, hvor ConTech Lab i samspil med NCC og Buildots udforsker mulighederne for at gøre det lettere og hurtigere at udarbejde fremdriftsrapporter.

Brancheudfordring

Grundlaget for en præcis økonomisk og tidsmæssig status er en korrekt fremdriftsrapport for projektet. Det er pt. en proces præget af en vis grad af personlig vurdering af det aktuelle stade.

Det subjektive perspektiv kan gøre fremdriftsrapporten mindre pålidelig, hvilket kan vanskeliggøre den aktuelle planlægning og koordinering på byggesagen, da man så at sige ikke har et faktuelt billede at projektets status.

Da en bygge- eller anlægsopgave ofte har involvering af mange parter, der på kryds og tværs er afhængige af hinandens planlægning og færdiggørelse er dette et velkendt konfliktområde, som alle i branchen vil have gavn af at finde bedre løsninger på.

Projektets formål

Formålet med dette projekt er at afprøve ny software, der gennem 360-graders billeder, BIM-modellering og kunstig intelligens skaber en automatiseret fremdriftsrapport fra byggepladsen. Derved ønskes der at skabe et mere faktuelt billede af projektets stade og en gennemsigtighed til fordel for samarbejdet mellem projektets parter.

​​Pionerprojektet skal bidrage til, at byggebranchen får opbygget viden og erfaring om brug af kunstig intelligens i forbindelse med projektstyring.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Annelise Hansen for at høre mere om projektet.