PIONERPROJEKT

Fremtidens kontormiljøer

Vores arbejdsmåde gennemgår en voldsom forandring, og det stiller krav til, hvad fremtidens kontorer konkret skal kunne. Derfor er der behov for bedre indsigt i, om kontorer bliver brugt som tiltænkt, og hvordan de kan forbedres.

På baggrund af pionerprojektet har vi udarbejdet en rapport med eksempler og anvisninger til branchen om, hvordan man ved hjælp af bevægelsessensorer og et antropologisk spor skaber fremtidens kontormiljøer.

Læs hele rapporten

Samarbejdspartnere

Brancheudfordring

Det er ikke udbredt at måle bevægelse i bygninger og kombinere disse data med viden om brugerbehov. En årsag er, at det er komplekst for driftsherrer at måle brugsmønstre, da det kræver det rette tekniske setup, dataanalyser og -korrelationer i kombination med input fra brugerne. Desuden kræver det kompetencer og brugervenlige metoder at omsætte data til konkrete anbefalinger og handlinger. 

De manglende datasæt betyder, at bygge- og driftsorganisationer har ringe chancer for at vide, om deres bygning performer som tiltænkt, eller om der er behov for at tilpasse sig konkrete brugerbehov for at udnytte kvadratmeter bedre. 

Der er således stort incitament for, at vi bliver bedre til at udnytte bygninger og skabe rum, der tjener flere formål. 

I dette pionerprojekt har ConTech Lab sammen med interessenter inden for arbejdspladsdesign udviklet en standardiseret ramme og metode, der kan omsætte data til handling. Ved at kombinere et teknologisk spor med antropologisk viden har vi gjort datadrevet arbejdspladsdesign mere håndgribeligt og lettere tilgængeligt i dette projekt. 

Potentiale

Ved at måle på bevægelsen i en bygning gennem et teknologispor, kan man få data på reelle brugsmønstre i bygninger. Dette i kombination med input fra brugerne danner tilsammen et billede af, om bygningen og kontorrummet bruges på den måde, som man i projekteringsfasen har forventet og tilpasset sig efter.  

Arkitekter kan bruge indsigter fra projektet i forbindelse med design af fremtidige kontorbyggerier. 

Bygge- og driftsorganisationer kan benytte indsigterne til at træffe beslutninger om udformning af nye bygninger samt om omorganisering af eksisterende bygninger. Det vil give en langt bedre udnyttelse af bygninger både nu og i fremtiden.  

 

Afholdte events og aktiviteter 

 

  • Learning session, Building Green 2022: I samarbejde med Act In Fact og Bygningsstyrelsen afholdt ConTech Lab en learning session for at give deltagerne indsigt i, hvordan man ved hjælp af teknologi kan undersøge brugsmønstre i moderne kontorer og skabe grundlag for en databaseret tilgang til at designe og optimere kontormiljøer.  

  • Publikation: Vi har samlet alle vores indsigter fra projektet, hvor vi også inddrager konkrete eksempler fra henholdsvis Bloxhub og KU Lighthouse.  

  • Webinar: Du kan gense webinaret "Fremtidens Kontormiljøer" fra den 24. november 2022 via linket nedenfor. Her præsenterer Kaare Stokholm fra 3XN/GXN og Ulrik Bech Holskov fra Act in Fact deres bud på, hvad potentialet er i at bruge data om brugeradfærd mere aktivt. Desuden sætter Christina Haupt Toft og Mayes Ali rammerne for pionerprojektet. 
Se webinaret

Eksempler og indsigter fra pionerprojektet

Kontakt

Vil du vide mere om projektet? Så er du velkommen til at kontakte os her.