Pexels Nicole Rathmayr 220885
PIONERPROJEKT

LCA og digitale miljøvaredeklarationer

Når rådgivende ingeniører og arkitekter udfører LCA-beregninger på bygningsniveau og herunder beregner, hvor meget CO2 en bygning udleder pr. m2 pr. år, så tilstræber de at benytte produkt- eller branchespecifikke miljødata (miljøvaredeklarationer)for de enkelte byggevarer som grundlag for deres beregninger. Rådgiverne møder dog flere benspænd ved at skulle bruge miljøvaredeklarationer i LCA-beregninger; a) det kan være svært for rådgiverne at finde specifikke miljødata for de enkelte byggevare, b) den efterfølgende manuelle indtastning af data kan resultere i fejl.

Med udgangspunkt i et konkret case eksempel, ser vi nærmere på, hvordan det kan gøres nemmere at indhente miljøvaredeklarationer i forbindelse med LCA-beregninger på bygningsniveau, og hvordan dele af processen kan automatiseres. 

Projektgruppe

I samarbejde med MOE, EPD Danmark, PLH, Rambøll og Danmarks Tekniske Universitet har ConTech Lab set nærmere på, hvordan vi kan gøre det lettere for LCA-konsulenter at indhente og benytte digitale miljøvaredeklarationer i forbindelse med LCA-beregninger på bygningsniveau, og hvordan dele af processen kan automatiseres ved at koble til udvalgte API’er.

I videoen nedenfor kan du se eller gense webinaret "Digitale miljøvaredeklarationer og kobling til API'er", hvor repræsentanter fra projektgruppen skaber overblik over, hvor den danske byggebranche befinder sig ift. digitalisering af miljøvaredeklarationer, fortæller om pionerprojektet og giver indsigter og anbefalinger ift. LCA-beregningsprocesser, som kan komme branchen til gode. 

CASE EKSEMPEL: MOE A/S

Når den rådgivende ingeniørvirksomhed, MOE A/S, udfører LCA-beregninger på bygningsniveau, møder de særligt to udfordringer:  

1. Det er svært at finde og indhente miljøvaredeklarationer

Ifm. LCA-beregninger på bygningsniveau tilstræber MOE A/S at benytte miljøvaredeklarationer som grundlag for deres beregninger, frem for generisk miljødata. I nogle tilfælde har virksomheden dog svært ved at finde miljøvaredeklarationer for enkelte byggevarer, og virksomheden er derfor nødsaget til at benytte generisk miljødata.

Brugen af generiske miljødata kan være medvirkende til, at den endelige LCA-beregning på bygningsniveau fremstår mindre retvisende, fordi a) generisk miljødata er et udtryk for gennemsnitlig data for en hel kategori og derfor ikke et retvisende udtryk for den enkelte byggevare, og b) brug af generisk miljødata tillægges en straffaktor på 10 procent ifm. DGNB-certificeringen af byggeriet.

2. Indtastningen af miljødata skal foregå manuelt

Det gælder både for generisk miljødata og de specifikke miljøvaredeklarationer, at de ofte udvikles og gøres tilgængelige som PDF-dokumenter. Det indebærer en tung og manual proces, som kræver at LCA-specialisterne holder tungen lige i munden, når de aflæser miljødata fra PDF-dokumenterne og efterfølgende indtaster værdierne i deres beregninger.  

”Når vi har en stor LCA-beregning med mange bygningsdele og mange byggevarer - så er det et kæmpe arbejde at oprette faser og være sikre på, at dét vi har en PDF bliver korrekt kopieret ind. Det er en fejlkilde, fordi det er menneske- og ikke maskinbehandlet. Derfor har vi et kæmpe ønske om at gøre processen bedre."

- Brian Hurup-Feldby, Specialist hos MOE 

FORUDSÆTNINGEN FOR AT BENYTTE MERE RETVISENDE MILJØDATA

Forudsætningen for at kunne benytte miljøvaredeklarationer i forbindelse med LCA-beregninger på bygningsniveau er, at data for en given byggevare er a) tilgængelig - altså at den eksisterer på markedet, b) let at finde og indhente og c) let at anvende i forbindelse med LCA-beregninger.

Dette beskrives også i den Nationale strategi for bæredygtigt byggeri under initiativ 12.3.

Til trods for, at der allerede nu er flere initiativer i branchen, som skal bidrage til at sikre mere retvisende miljødata fremadrettet, så er det projektgruppens overbevisning, at vi befinder os i en overgangsperiode på to til fire år, før det eksempelvis vil være muligt at indhente produkt- eller branchespecifikke miljødata fra ét sted.

HVAD KAN LCA-KONSULENTEN GØRE ALLEREDE I DAG?

Med udgangspunkt i at vi befinder os i en overgangsperiode, foreslår projektgruppen, at LCA-konsulenter kigger nærmere på de muligheder, der allerede er på markedet i dag, eller som er ved at blive implementeret på markedet, herunder anvendelse af digitale miljøvaredeklarationer og kobling til API’er. 

1. Digitale miljøvaredeklarationer

Digitale miljøvaredeklarationer har eksisteret i flere år, men særligt inden for det seneste års tid er mængden af dem taget til og antallet af udbydere og platforme, hvor man kan finde digitale miljøvaredeklarationer, er ligeledes vokset betragteligt.

Klik her for at hente oversigt over udvalgte udbydere af digitale miljødata


Blandt fordelene ved at benytte digitale miljøvaredeklarationer kan nævnes 1) LCA-konsulenter kan lettere håndtere data i forbindelse med LCA-beregninger, 2) Man kan mindske antallet af indtastningsfejl og 3) Man kan bedre holde øje med, om de data, man benytter, er blevet opdateret og verificeret.

Der er dog også forhold, man skal være opmærksom på, når man benytter digitale miljøvaredeklarationer i sit arbejde med LCA-beregninger.  

I videoen nedenfor kan du høre Martyna Dirsla fra Danmarks Tekniske Universitet fortælle, hvor man kan finde digitale miljøvaredeklarationer, herunder hvem de fremtrædende udbydere og platforme er. Desuden får du mere viden om, hvad man skal være opmærksom på, når man indhenter digitale miljøvaredeklarationer, samt hvordan man eksempelvis på Eco Portal kan søge efter de miljøvaredata, man skal bruge. 

2. Kobling til API'er

LCA-konsulenter, som ønsker at benytte digitale miljøvaredeklarationer, kan med fordel indhente data halvautomatiske ved at koble til udbyders API (Application Programming Interface).

Udbydere som ECO Portal, Ökobaudat, Inies France, One Click LCA m.fl. tilbyder derved direkte adgang til miljødata i en maskinlæsbar form, som er med til at lette beregningsprocessen.  

I videoen nedenfor kan du høre Martyna Dirsla fra Danmarks Tekniske Universitet fortælle, hvordan man kan bruge en API til at finde digitale miljøvaredeklarationer, herunder hvordan de er struktureret i ILCD+EPD-formatet. Desuden forklarer hun, hvordan man læser den rå XML-data, hvordan man kan få adgang API’er, samt hvordan man kan koble til API og bruge dem i praksis.

RESULTATER FRA PIONERPROJEKTET

Med dette pionerprojekt har ConTech Lab sammen med projektgruppen kortlagt udfordringer, muligheder og potentialer forbundet med at indhente og anvende digitale miljøvaredeklarationer.

Desuden har projektgruppen leveret nedenstående handlingsanvisende guidelines og hjælpeværktøjer, som LCA-konsulenter kan tage i brug allerede i dag for at lette arbejdet med LCA-beregninger på bygningsniveau: 

  1. Overblik til LCA konsulenter: Udvalgte udbydere af digitale miljødata  
  2. Videoguide: Hvordan finder man digitale miljøvaredata?
  3. Videoguide: Hvordan bruger man en API til at finde digitale miljøvaredata?

Læs også EPD Danmarks artikel om pionerprojektet: Hvor digital er den danske byggebranche, når det kommer til miljødata?

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til pionerprojektet, er du velkommen til at kontakte innovationskonsulent og projektleder hos ConTech Lab, Dan Skovgaard Jensen.