Logo Materialepas
PIONERPROJEKT

Materialepas i praksis

For at fremme mere bæredygtigt og cirkulært byggeri er det nødvendigt at indsamle information om, hvad en byggevare indeholder, dens klima- og miljøpåvirkning, dens placering i byggeriet samt muligheden for genanvendelse ved nedrivning eller renovering.

Dette pionerprojekt tester brugen af Materialepass.org og den tilknyttede DCMP-generator i praksis i forbindelse med Home.Earths projekt 'Nærheden'. Dette er det første projekt i Danmark, hvor krav om brug af materialepas er stillet som en del af udbuddet.

Samarbejdspartnere

Skal vi dokumentere bæredygtighed og arbejde med cirkularitet, er der brug for transparens og sporbarhed, så byggeriets virksomheder kender indholdet i de byggevarer, de anvender, hvor varen befinder sig i byggeriet, og hvorvidt den kan genanvendes på lang sigt.

Det kræver bl.a. data om kemi i byggevarens produktionsfase, om emballage og meget andet. Og det er data, som aktører i byggeriets værdikæde i øjeblikket har svært ved at levere og ikke mindst få sat i system. Materialepasset er er bud på, hvordan man løser netop den udfordring og lukker informations-gabet.

Dette ConTech Lab pionerprojekt tester Materialepasset i praksis, for at gøre branchen klogere og danne erfaring, der kan bidrage til videreudvikling og tilpasning af løsningen, så den imødekommer brugernes konkrete behov. 

 

"Vi befinder os i en tid, hvor der er øget opmærksomhed omkring cirkulært byggeri og ikke mindst på lovgivning og dokumentationskrav. Virksomheder i byggebranchen begynder gradvist at indse vigtigheden af fyldestgørende produktdata og den udfordring, det kan være at indhente disse data. Materialepasset repræsenterer her et bud på en løsning, som kan facilitere samarbejdet og udvekslingen af relevante data på tværs af byggeriets parter."

- Dan Skovgaard Jensen, innovationskonsulent og projektleder i ConTech Lab.

DCMP Editoren
DCMP editoren, hvor leverandører kan angive data om specifikke byggevarer

Projektets formål: Udvikling og tilpasning

I projektet skal vi bl.a. se på, hvordan de data, der leveres i Materialepasset, kan struktureres, lagres og distribueres videre til byggeriets øvrige aktører og i sidst ende hjælpe byggeriet til en mere effektiv adgang til alle bæredygtighedsparametre.​

Undervejs i projektet skal arbejdsgruppen hjælpe leverandører med at få leveret de udfyldte materialepas og få passene placeret/ lagret hensigtsmæssigt. Desuden vil vi undersøge, hvordan Materialepasset reelt kan tilgås og anvendes i bygge- og driftsfunktioner.

Arbejdet skal give viden om, hvordan man sikrer effektiv adgang til data om byggevarer inden for forskellige bæredygtighedsparametre. Erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for udvikling og tilpasning af Materialepasset.

Vi tester Materialepasset i praksis på et konkret udbud, som Home.Earth stiller til rådighed i pionerprojektet. Projektet hedder 'Nærheden'.
Læs Q&A om materialepasset
Effekt 4
Foto: Home.Earth "Nærheden"