Genanvendte Materialer Adobe Sotck
PIONERPROJEKT

Materialepas på genbrugte byggematerialer

Hvis vi skal nærme os det cirkulære byggeri og udbrede de genbrugte byggematerialer i fremtidige projekter, er data og gode dokumentationsprocesser afgørende.

ConTech Lab er med til at udarbejde en branchestandard for et digitalt materialepas for genbrugte byggematerialer, som skal give branchen en ensartet proces for at dele de produktdata, så det bliver praktisk muligt at genbruge byggematerialer i stor skala.

Projektgruppe

Begrænset data og manglende struktur

Vi bør minimere vores CO2-udledning og stræbe efter at bruge ressourcer på en måde, der ikke overskrider deres naturlige reproduktion. Derfor er det vigtigt at revurdere, hvordan vi bygger og bruger materialer. 

Et skridt på vejen mod miljømæssig bæredygtighed i byggeriet er genbrug og genanvendelse af de byggematerialer, der allerede er blevet forarbejdet og produceret, og som allerede findes i eksisterende bygninger. Dette reducerer både ressourceforbrug og affaldsmængden.

Hvis de behandles og opbevares korrekt, har byggematerialer en lang levetid. Der er sjældent sammenhæng mellem, hvornår materialerne udskiftes eller nedrives, og hvornår de faktisk er udtjent. Det betyder, at der er en betydelig strøm af materialer gennem byggebranchen, som enten kan genbruges direkte eller genanvendes på en anden måde.

En udfordring ved genbrugte byggematerialer er imidlertid manglen på tilstrækkelig dokumentation. En anden er, at man ikke altid ved, hvad genbrugsmaterialet skal bruges til i dets næste liv, når man nedriver eller renoverer.

Det forventes, at bygningsejeren, dennes rådgiver og entreprenør, uanset om de vælger nye eller genbrugte materialer, har tilstrækkelig viden om materialernes kompleksitet, herunder produktionsprocessen, levetid, alder, indhold af kemikalier, tidligere anvendelse, og ydeevne, osv.
Dette er især vigtigt, når byggematerialerne skal bruges på en måde, de ikke oprindeligt var designet til.

Når den viden, vi har om eksisterende materialer, er begrænset og ustruktureret, efterlader det bygherrer og entreprenører med usikkerhed omkring funktionalitet, levetid og kemisk indhold, når de vælger byggematerialer. For at fremme brugen af genbrugsmaterialer i byggeriet er der behov for udvikling af et bredt accepteret materialepas for genbrugsmaterialer.

Udvikling af et frivilligt materialepas for genbrugte byggevarer

Formålet med projektet er at øge brugen af genbrugsmaterialer i byggeriet og derved at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget i byggeriet. En af midlerne til at øge graden af genbrug i byggeriet er at formalisere dokumentationen af de genbrugte byggematerialer. Det overordnede mål med projektet er derfor at udvikle og lancere et frivilligt materialepas for genbrugte materialer til brug i hele byggebranchen. Målet er desuden at validere og teste dette pas i udvalgte dele af værdikæden. Dermed sikrer projektet et grundlag for den videre implementering og forankring af et materialepas for genbrugsmaterialer i byggebranchen.

"Vi vil videreføre det arbejde, der allerede er udført i andre gode projekter.

 
For eksempel inddrager vi og bygger videre på alle de erfaringer, der er opnået i Grand Solution projektet Circle Bank, ligesom vi inddrager erfaringer fra det materialepas, der allerede findes for nye byggematerialer på www.materialpass.org, som en stor del af branchen har stået bag"

- Bjarke Fjelsted, Molio