Gode råd til minimering af ressourceforbrug på byggepladsen

Her får du tips, tricks og gode råd, der kan implementeres på byggepladsen allerede i dag for at minimere ressourceforbruget på pladsen.

De gode råd er inddelt i kategorier, alt efter hvilken type ressourceforbrug og -spild, de hjælper med at nedbringe. 

Har du selv et godt råd til, hvordan man minimerer ressourceforbruget på byggepladsen, hører vi meget gerne fra dig på mail.

Gå til pionerprojekt
Pexels Tim Mossholder 942316

Energiforbrug på byggepladsen

9%

Energiforbrug til skurbyer og containere udgør 9% af det samlede energiforbrug i byggeprocessen. Ved at stille krav til hvordan skurbyer sammensættes, og hvordan de opvarmes, kan man opnå store besparelser.

80%

Opvarmning af bygninger gør, at man kan undgå byggefugt samt opretholde en temperatur, man kan arbejde i. Udtørring sker specielt i forbindelse med udtørring af beton. Opvarmning og udtørring udgør 80% af byggeprocessens samlede energiforbrug. (Kilde: Byggeri og Energi).

Få tips til at minimere energiforbruget nedenfor:

Forud for anskaffelse af en container bør det være klart, hvad den skal bruges til. Hvis den skal være opvarmet, er det vigtigt, at den er godt isoleret. Det kan sikres ved enten at vælge en efterisoleret standardcontainer eller en forhenværende kølecontainer, der allerede er isoleret. En container, som anvendes til arbejdsformål og opvarmes til 15-20 grader, bør have mindst 150 mm isolering i vægge og lofter og mindst 100 mm i gulvet, men gerne mere.​

 • Sørg for at der er mulighed for styring af varme og lys (f.eks. via termostatregulering på radiatorerne), og at begge dele er indstillet korrekt. ​

 • Stil krav til varmepumper og isolering i skurbyen samt materiale containere der kræver opvarmning eller nedkøling. 

 • Energivenlige skurvogne overholder nedenstående krav og kan give besparelser på mere end 2000 kr. årligt (se nedenstående tabel):

  • Varmepumpe i stedet for el radiatorer

  • Ventilation med varmegenvinding

  • Forbedret isolering

  • Bevægelsescensorer og anden styring

  • Natsænkning af varme

  • Sammenbygning af skurvogne og lukning mellem dem med skørter og isolering

Sørg for at driftstiden på apparater (Belysning, pumper, kompressorer etc.) styres, så apparaterne kun er tændt, når det er nødvendigt.

Dette kan eksempelvis gøre ved at forsyne lyskilder med styring, såsom dagslysstyring, urstyring og/eller bevægelsesmeldere. Her er det vigtigt at differentiere mellem orienteringsbelysning og arbejdsbelysning, når man laver sine indstillinger.

 • Dagslysstyring er en relativt simpel måde at reducere energiforbruget og det kan anvendes på store såvel som små bygninger.

 • Lys-sensorer måler kontinuerligt lysstyrken og sender signaler til en central styring om, hvorvidt der er behov for dæmpning af lys.

 • Bevægelsesmeldere kan anvendes til at regulere lyset så det tændes ved bevægelse i lokalet.

 • Både lys-sensorer og bevægelsesmeldere kan fås hos el-grossister samt de fleste leverandører af byggematerialer.

 • Armaturer og lyskilder kan fås med en DALI-enhed der kan regulere lyskilderne og kan indeholde en indbygget lyssensor.

På byggepladsen stemmer det estimerede elforbrug sjældent overens med det faktiske forbrug. For at minimere denne afvigelse er det vigtigt at overvåge elforbruget. Dette kan gøres simpelt ved at indhente timebaseret forbrugsdata, fra bl.a. eloverblik.dk, som kan sammenlignes med arbejdstidsplanerne. Dataene kan aflæses direkte på eloverblik.dk eller trækkes ud til Excel enten manuelt eller vha. API. Til senere dataanalyse findes der bl.a. et dashboard udviklet af Enemærke & Petersen, som viser timebaseret elforbrug fra alle virksomhedens byggepladser. Disse timerværdier er opdelt i arbejdstid og uden for arbejdstid, så man kan få et indblik i forbruget uden for arbejdstiden og på baggrund af dette kan elforbruget optimeres. Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Joachim Skovbogaard på mail: Joachim.skovbogaard@gmail.com.

Lukningen af bygningen er vigtig, hvis man vil foregribe byggefugt og undgå indtrængning af vand.

Desuden vil lukning reducere varmetab og hjælper til at holde byggeriet varmt og frostfrit i vinterperioder, så man kan arbejde i perioden. Her er en række måder, hvorpå man kan lukke bygninger undervejs i sit byggeri. 

 • Anvend de permanente bygningsdele til lukning. De er 4 gange så gode som afdækning med plast.

 • Er der ikke muligt at anvende de permanente bygningsdele til lukning benyt da modstandsdygtige døre og -vinduer i stedet for traditionel lukning med plast og/eller krydsfinerplader.​ Eksempelvis kan interimsdøre og -vinduer fås som justerbare løsninger og moduler, der består af forskellige størrelser vindues- og dørmoduler, som kan tilpasses i højde og bredde så de effektivt lukker alle åbninger i byggeriet og beskytter mod vind og vejr. Eksempler på sådanne lukningsløsninger, kan findes hos en række virksomheder såsom: Altiflex og Wincover.

 • Store byggepladser kan totaloverdækkes ved hjælp af løsninger med indbyggede kraner  og belysning. Totaloverdækning er også oplagt til renoveringer, f.eks. opbygning og udskiftning af tagetager og tage, hvor der er risiko for tab af værdier som følge af vejrforhold. Overdækningen sikrer værdierne, og at byggeriet kan fortsætte uanset vejret. Det sparer også daglige arbejdstimer med klargøring af pladsen om morgenen og afdækning før fyraften.

Pexels Mathias Reding 9669805

Spild og affald på byggepladsen

41 %

41% af alt affald i Danmark opstår i forbindelse med byggeri. Hvis vi bliver bedre til at håndtere affald kan mængderne reduceres og en større del af byggeaffaldet kan genbruges.

7 x

I gennemsnit flytter vi materialer 7 gange, inden de anvendes i byggeriet. Hvis man indretter byggepladsen med henblik på mere hensigtsmæssig opbevaring af materialer, kan man dels spare tid og dels mindske risikoen for, at materialer går i stykker ved flytning.

10 %

Mængden af materialer, der går til spilde i udførelsesfasen, anslås at ligge på 10%. Det vil sige at 10% af de indkøbte materialer aldrig kommer i anvendelse.

Få tips til at minimere mængden af affald og spild nedenfor:

En ren og ryddelig byggeplads med en praktisk indretning i forhold til materialebrug og affaldshåndtering vil reducere spild af materialer. Nedenfor ses et uddrag af Det Fælles Piktogramsystem. Illustrationerne er frit tilgængelige og bidrager til en klar affalds vejledning på byggepladsen.

 • Sorter affald i rene affaldsfraktioner - gips, træ, metal, isolering, pap og plastik så materialerne kan genanvendes. Her er det nødvendigt med en sorteringsansvarlig på byggepladsen. Tag evt. kontakt til selskaber, der håndterer affald på pladsen, for at tilrettelægge affaldshåndtering bedst muligt. Se eksempler på affaldshåndtering og -logistik hos følgende eksperter på området: SiteHubGate 21Byggeteknisk VidenMarius Pedersen og GSV. Få mere viden om bl.a. affaldshåndtering hos Uddannelses Guiden.

 • Overdækkede containere holder affaldet tørt og hindrer, at man efterfølgende skal transportere vand ophobet i affaldet. Affaldets værdi kan desuden forringes, når det bliver vådt.

 • Billeder af hvordan både god og dårlig affaldshåndtering ser ud bør anvendes til at understøtte adfærdsændringer på byggepladsen. Dette kan gøres i skurvogne, til byggemøder og i forlængelse af dette bør der udnævnes affaldsansvarlige indenfor hver entreprise.

 • Sørg for at opbevare materialer sikkert på steder, hvor de ikke udsættes for vand og vind. Materialer bør desuden leveres i overensstemmelse med byggeprojektets faser efter et ”just-in-time”-princip, der reducerer tiden, hvor materialer kan blive udsat for vand og dårlige opbevaringsmuligheder. Se løsninger på materiale logistik hos eksempelvis SiteHub.

 • For at undgå at materialer beskadiges skal beskyttende indpakning af materialer beholdes på, indtil materialerne skal i brug.

 • Sørg for klare aftaler om placering af materialer og undgå at materialer står i vejen for andre entreprenører og risikerer skader.

 • Etablér en hensigtsmæssig opbevaring af materialer - ideelt en isoleret lagercontainer. Opvarmning er en mulighed, hvis der er behov for at materialerne står i et opvarmet rum. Det anbefales, at materialer ikke opbevares udenfor. Hvis de gør, skal de overdækkes og ikke have kontakt med jorden. Overdækningen skal nå hele vejen rundt om materialerne. Når emballagen brydes på materialerne, så sørg for grundig aflukning efterfølgende.

 • Materialer, der har taget skade på grund af forkert opbevaring, bør fremhæves ved byggemøder for at sikre en bedre håndtering af materieler fremadrettet. 

Flere producenter og leverandører er begyndt at introducere tilbagetagningsordninger - en løsning, der hjælper byggeriet og gør det mere simpelt at genbruge materialer. Herunder ses ét eksempel fra Stark, der har en ordning kaldet GENTRÆ.

​Sådan kommer du i gang:​

 1. Udfyld kontaktformular

 2. Fyld u-jern med sorteret træ: ved hjælp af sorteringsvejledning fyldes U-jernet med træ, der skal indgå i GENTRÆ-loopet. (Se nedenstående tekstboks)

 3. Bestil afhentning af fyldt u-jern

 4. STARK afhenter U-jern ved næste kørsel i området (maks. 1 uge). Straks-afhentning kan aftales mod gebyr.

 5. Du modtager en faktura og dokumentation for afleverede mængder og kvalitet.

 6. Du modtager en faktura på hvert afhentet U-jern. Når GENTRÆ har hentet alle U-jern, og der ikke er mere træ på pladsen, modtager du dokumentation, der eksempelvis kan benyttes til DGNB-dokumentation.

 7. Efter en rensning og kvalitetstjek sendes varerne (lægter, brædder og stolper) ud på hylderne i STARK klar til gensalg.
   

Se mere her: https://www.stark.dk/Baeredygtighed/Gentrae 
 

Sorteringsvejledning til byggepladsen - GENTRÆ

JA TAK 

 • ​Brædder, lægter og stolper gerne over 1,8 m

 • Hele plader, disse skal dog stå helt nede på bunden af buret

 • Der må godt være søm og skruer i træet, dog er det en fordel at fjerne dem helt, da der kan være mere i buret hvis disse fjernes.

NEJ TAK

 • Skadet brædder, lægter og stolper med synlige større knaster, flæk eller huller 

 • Tilskåret og ødelagte plader

 • Trykimprægneret og malet træ 

 • Paller og andet affald

Pexels Gratisography 556

Vandforbrug på pladsen

1 x

Vandforbruget på byggepladsen skal, ifølge den frivillige bæredygtighedsklasse, under hele byggeperioden måles og dokumenteres. Her skal det genbrugte vand, kun måles én gang.

Få tips til at minimere vandforbruget på byggepladsen her: 

Genanvendelse af vand på byggepladsen kan lede til en stor reduktion af vandforbruget.

 • Gør brug af regnvandsopsamling på byggepladsen. Det opsamlede vand kan eksempelvis anvendes til at binde støv. Når der støvbindes kan dette vand også recirkuleres til mere støvbinding.

 • Meget af det vand, der bruges på en byggeplads, bruges til at vaske maskiner og værktøj efter brug. Ved at dedikere specifikke zoner på byggepladsen til afvaskning, kan der installeres opsamling og rensning af vandet, så det kan bruges til samme formål.

 • Vand, der opsamles fra dedikerede vaskeområder, kan bruges ved in-situ støbninger. På den måde anvendes der færre ressourcer ved støbning af beton. 

 • Sørg for at skurvognes toiletfaciliteter bruger enten opsamlet regnvand eller genanvendt vand fra andre aktiviteter til skyl.

Der findes flere simple tiltag, der kan reducere byggepladsen vandforbrug. 

 • Skurvogne og skurbyer kan forsynes med vandfri urinaler.

 • Armaturer kan gøres vandbesparende (lavt tryk i håndvask og bad)

 • Håndvaske kan forsynes med bevægelsessensorer.

 • Vandforsyninger skal kunne lukkes ved udgangen af vandet eventuelt med brusepistol på slanger. Pistolerne forsynes med on/off aftrækker. 

 • Brug mørtelsiloer fremfor in-situ blanding ved brug af store mængder mørtel. Udover at du spare vand i blandingsprocessen, kan du sikre ensartet mørtel, som gør arbejdet lettere. 

 • Gennemse vandinstallationerne for, om der er utætheder eller installationer, hvor vandet løber. Der findes sensorløsninger, der kan fortælle dig, om der er vandlækager på ledningerne og hjælpe med at sikre, at der ikke bruges unødvendigt vand.

Se eksempler på forbrugssensorer, der giver overblik over bl.a. vandforbruget på byggepladsen: HORFOR ForsynOmeter og NorthQ.

Pumper af forskellige slags, er fast inventar på de fleste byggepladser. Dette skyldes at uønsket vand, kan forsage lækage og ødelagte bygningskonstruktioner. For at få et overblik over, hvilke problemer på byggepladsen der kan løses og med hvilke typer af pumper, har Grundfos udarbejdet en Pumpeguide, som kan læses her.

Det er ikke ualmindeligt at der kan ske grundvandstigning, som kan skabe store problemer på byggepladsen. Derfor er det væsentligt at reagere så hurtigt som muligt. EvenIoT har udviklet muligheden for at overvåge byggepladsen, uden dyre løsninger.

 

Læs mere om evenIoT løsningen her.

 

Læs mere om evenIoT løsningen her.