CONTECH LAB PÅ UIA

Biodiversitetskrisen skal være en drivkraft for innovation

UIA - verdenskongressen for arkitektur - samlede i sidste uge folk fra nær og fjern i Bella Centret til samtaler om fremtidens arkitektur og ikke mindst bæredygtighed i design og materialevalg. Om onsdagen satte flere formiddagen af til at få nye perspektiver på biodiversitetskrisen – nærmere bestemt hvordan professionelle inden for byggeri og anlæg kan begrænse tabet af biodiversitet.  

ConTech Lab, Henning Larsen og DI Byggeri stod bag Biodiversity Leadership Summit på UIA og fik med hjælp fra ledende eksperter på området sat en fed streg under, at biodiversitetskrisen vedkommer os alle. 

- ”Vi kan alle sammen godt forstå, at her er en stor krise. Men der er endnu ingen af os der ved præcis, hvor vi skal sætte kræfterne ind mandag morgen,” sagde Mads Kann-Rasmussen (CEO for VKR Holding og formand for dansk WWF) og påpegede, at der er brug for, at krisen afføder innovation her og nu.

Kasper Guldager (Medstifter af Home.Earth) stemte i med pointen:

- ”Vi har brug for værktøjer og brug for at kunne gøre biodiversitet op i fælles forståelig værdi, så vi kan sætte grænseværdier - ligesom vi har gjort CO2 til en fælles valuta”. 

 

 

 

Image00002
Foto: Jacob Strømann-Andersen, Christina Hvid, Martha Schwartz, Mads Kann-Rasmussen, Kasper Guldager, Christian Pagh, Christina Haupt Toft, Rasmus Vincentz

Ny fælles metode på vej

ConTech Lab har siden starten af 2023 arbejdet sammen med danske vidensinstitutioner og førende eksperter i biodiversitet, bynatur og byggeri for at udvikle en branchefælles, national metode for kortlægning af byens natur.  

Metoden skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at gøre arbejdet med biodiversitet målbart og struktureret og gøre branchen i stand til at kortlægge bynatur på ensartet og systematisk måde. Og det er netop de sammenlignelige data, der er afgørende. Det gjorde Kasper Guldager ligeledes opmærksom på under en paneldebat:

- ”Når vi har måder at benchmarke, kan vi også finde måder at gøre tingene bedre end benchmark.” 

Christina Haupt Toft fra ConTech Lab, der har været med til at initiere projektet, fortalte under en paneldebat:

- ”Det er komplekst – både akademisk og strukturelt at lave en fælles metode for at beregne og kortlægge natur, men det er helt afgørende, at vi finder fælles fodslag, hvis vi skal løfte indsatsen for biodiversitet i byggeriet – og det skal vi.” 

Selvom det er komplekst at udvikle branchefælles metoder, synes dataindsamlingen simpel. I hvert fald, hvis man spørger Jacob Strømann-Andersen, der beskæftiger sig med databaserede designkoncepter hos Henning Larsen Arkitekter:

- ”Teknologi kan ikke redde os – men det kan hjælpe os rigtig meget. Vi kan bl.a. bruge teknologien til dataindsamling, overvågning og monitorering. Og den kan hjælpe os til at forstå systemer og sammenhænge i naturen, samt hvad potentialet er for natur i et bestemt område.”

Kortlægning Ctl Uden Logo
Første udkast til metoden er lanceret og testes i feltsæsonen 2023.

Teknologi, natur og kultur i forening

Rasmus Vincentz (CEO i Habitats), som tager del i udviklingen af den branchefælles metode, mener ligeledes, at der er stort potentiale i at bringe teknologien i spil, for at få mulighed for at monitorere og arbejde med flere områder og for at gøre biodiversitetskrisen mere håndgribelig for de mennesker, der ikke beskæftiger sig med den hver dag. 
 
- ”Det er meget velkomment at vi nu når til et sted, hvor biodiversitet vedkommer andre end dem, der tænker på det som det første hver morgen. Det her er for vigtigt til, at det kun er biologerne, der skal drive agendaen,” understreger han.  

Skal man lykkes med at bremse tabet af biodiversitet, kommer man ifølge paneldeltagerne på Biodiversity Leadership Summit et godt stykke vej ved samarbejde og fælles metoder.

Men der er også behov for en kulturændring i menneskers væren i naturen og et skift i æstetikken hos de mange, der stadig vælger tætklippede plæner over vild natur – og det er netop derfor, biodiversitetskrisen vedkommer alle. 

 

Image00013
Image00004