Byggeriets datamodel 1.0 - KPI’er og dashboards til at skabe transparens i byggeprojektet 

Potentialet ved at indsamle ensartet data i byggeriet er stort, da problemstillingerne med lav datakvalitet gælder for alle aktører på en byggeplads – fra rådgiver til proces-, entreprise- og kvalitetsleder. På sigt kan en fælles datamodel skabe sammenlignelighed og mulighed for at analysere på tværs af projekter. Dette ville i fremtiden kunne bruges til at lave bedre forudsigelser om projektets resultater. 

Download white paper

Projektgruppe

Ved at koble data om tid og økonomi på byggeprojekter og skabe et dashboard, der giver overblik over den samlede viden om byggeriet, kan vi begynde at drage flere erfaringer, analyser og lave forudsigelser om fremtidige projekter. Der er en potentielt stor gevinst at hente ift. øget produktivitet ved at sætte informationer og målsætninger ind i et samlet overblik. 

Formålet med dette pionerprojekt var at udvikle en metode til at få defineret og opbygget konkrete KPI’er (key point indicators) på tværs af et byggeprojekt i samarbejde med byggeriets aktører. Desuden søgte projektet at afklare datastrukturer og datakilder herunder, hvordan den nødvendige data ser ud, og hvor den kommer fra.  

"Manglende overblik og manglende gennemsigtighed leder ofte til risici, fejl og misforståelser, som betyder forsinkelser og konflikter." siger Christina Haupt Toft, Netværkschef hos ConTech Lab

Målsætningen var, at resultaterne skulle udgøre et første bud på byggeriets datamodel 1.0 for økonomistyring og færdiggørelsesgrad i udførelsesfasen. Datamodellen skal kunne bruges til at opsamle viden på tværs af byggeprojektet – viden som også kan gøres nyttig på tværs af projekter og til gavn for fremtidige projekter. 

Hvilket problem løser pionerprojektet?

Udfordringerne, som pionerprojektet fokuserer på, er den lave grad af transparens og manglende overblik over tid og økonomi i byggeprojekter, der fører til større risici, budgetoverskridelser, fejl og forsinkelser. 

Der mangler struktur og en fælles metode til at sikre, at alle i byggeriets værdikæde kan trække nødvendige informationer fra projekterne. 

Branchen har ikke et fælles syn på, hvilke datapunkter man vil indsamle og måle efter, og på byggeprojekterne har man ofte ikke tid til at gøre det, hvilket gør det vanskeligt at arbejde hen mod et fælles mål og at skabe overblik. Derudover er informationerne ofte spredt ud over mange systemer, der ejes og vedligeholdes af mange forskellige aktører. 

Taleboble Green

"I Aarsleff har vi fokus på digitaliseringen og ønsker at bidrage til en fælles forståelse af KPI'er indenfor økonomi og færdiggørelsesgrad, samt hvorledes disse skal visualiseres og bruges i praksis af bygherre såvel som de udførende aktører."

Jesper Kristian Jacobsen, Administrerende direktør hos Aarsleff

Projektet

Pionerprojektet tager udgangspunkt i manipulerede data leveret af Aarsleff, som stiller et konkret byggeprojekt til rådighed. Byggeprojektet, der er blevet stillet til rådighed, er Danske Banks nye hovedsæde ved Bernstorffsgade i København, hvor Danica Pension stod for byggeriet.   

Foruden Aarsleff består projektgruppen af eksperter inden for datadesign fra Alexandra Instituttet samt inden for projektøkonomi fra DTU og EG. Læs mere om projektet ved at downloade vores "white paper" her 

Tre anbefalinger afledt af projektet

De konkrete gevinster for branchen er erfaringerne, der kan gives videre til de aktører, der har interesse for at gøre brug af datamodellen. 

1

5D er fremtiden, men er endnu ikke nemt at bruge. Fokusér der, hvor det er værdiskabende at have 3D modellen med og andre steder er integration af tid og økonomi nok.

2

Viljen til at indsamle data er den vigtigste. Systemer kan bearbejde og vise data, men hvis ikke datakvaliteten af data er god nok, bliver beslutningerne måske forkerte

3

I samarbejde med andre aktører på et byggeri, er det afgørende at blive enige om datamodel og proces. Det er vigtigt, at der ikke er en aktør, der alene sidder med al viden, og for sætte data sammen skal der være klare aftaler om metoden.

Et af succeskriterierne med pionerprojekterne i ConTech Lab regi er, at vi sammen med projektgruppen får gjort nogle erfaringer, som vi kan dele med resten af branchen for at klæde dem på til at anvende flere digitale muligheder og løsninger i deres arbejde. 

Christian Thuesen, Lektor hos DTU, siger at "Med fokus på viden og uddannelse vil, disse anvendelsesbaserede erfaringer kunne være med til at styrke fremtidige ingeniørkompetencer indenfor det digitale område."

Læringer

Det kræver en høj grad af dialog, for at kunne visualisere data på en brugbar måde. Dertil skal man også sikre, at den visualiserede data ikke bliver en ’One size fits all’ model. Der skal derfor tages højde for forskellige anvendelser og datatyper i videreudviklingen af et dashboard. Løsningen er afprøvet på et projekt med en digitaliseringsgrad, der matcher den danske byggebranches.   

 

Opsamlende workshop om projektet

Se video fra den opsamlende workshop fra projektet nedenfor, hvor vi gennemgår hovedpointer og lægger op til refleksion og en fortsat dialog om branchens fælles datamodel.