IOT Dok Udklip

IOT til dokumentation af den frivillige bæredygtighedsklasse

I dag er det stort set umuligt at identificere hvilke aktører, der bruger strøm på en byggeplads, og hvor meget strøm, de bruger. Med dette pionérprojekt introduceres et sensor-baseret setup på byggepladsen, der kan måle og dokumentere strømforbruget samt et dashboard, der kan hjælpe projektlederen med at holde overblik undervejs i byggeriet. 

En sådan løsning kan skabe værdi på byggepladsen og desuden bidrage med konkrete erfaringer, som byggeriets parter kan bygge videre på.    

 

I 2023, når dele af den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) bliver obligatorisk for alle nybyggerier over 1.000 kvm2, skal strømforbruget på en byggeplads kunne måles og dokumenteres. Dette skal bl.a. ske for at skabe grønnere byggepladser. 

Læs også: National strategi for bæredygtigt byggeri 

Èn ting er krav til dokumentation, en helt anden ting er, hvordan man i praksis kan bære sig ad med at få samlet de rette data og gøre det på én måde, så byggeriet i fællesskab arbejder hen mod at gøre byggepladserne mere grønne. Det forklarer Ole Berard, der er Digitaliseringschef i Molio og ConTech Lab her:

”At stille krav til dokumentation af materiale- og ressourceforbrug er et vigtigt tiltag på den grønne dagsorden. Men udfordringen er, at der ikke er én fælles ramme for at dokumentere, at man lever op til kravene. Det kan potentielt ende med at skubbe implementeringen af klassen, fordi det gør det umuligt at benchmarke og sammenligne projekter.” 

Hans pointe er én af begrundelserne for, at ConTech Lab – som byggebranchens fælles udviklingsplatform - har påbegyndt arbejdet med at finde smarte fælles løsninger til at monitorere ressourceforbrug og blive i stand til at dokumentere det til brug for FBK. 

En anden grund er, som Netværkschef i ConTec Lab, Christina Haupt Toft pointerer: ”Det skal ikke være op til den enkelte virksomhed at opfinde sin egen proces igennem tidskrævende learning-by-doing.” 

Pp6 2

Pionerprojektet er med til at pege på de steder, hvor byggebranchen kommer til kort ift. at kunne træffe databaserede beslutninger og skabe mere bæredygtige byggepladser. 

Et af stederne er, at branchen endnu ikke har benchmarks, som vi kan holde de indsamlede data op imod. Manglen på benchmarks skyldes, at vi ikke tidligere har målt el-forbruget så detaljeret, som vi nu har mulighed for vha. sensorteknologi. Ved at få bedre overblik over strømforbruget, bliver vi i stand til at svare på spørgsmål som: Hvad er et højt forbrug? Hvad er et lavt forbrug? Og hvilken forskel gør det, om vi bygger om sommeren eller om vinteren? Det datagrundlag skal vi først til at skabe i fællesskab, så vi kan begynde at arbejde målrettet med at mindske strømforbruget på byggepladsen. 

Pionerprojektet her, som handler om brug af af strømsensorer til el-måling og muligheden for at skabe overblik over det reelle strømforbrug, er blot en lille del af arbejdet med at blive bedre til at dokumentere ressourceforbruget på byggepladsen. ConTech Lab vil gennem flere fremtidige pionerprojekter bygge videre på læringer fra dette projekt. 

I dokumentarvideoen nedenfor præsenteres resultater fra projektet samt ConTech Labs arbejde med bæredygtigt byggeri. 

DOKUMENTAR

Sensorer til den bæredygtige byggeplads

Projektresultat 

Resultatet af pionerprojektet er, at der nu er udviklet en strømmåler baseret på sensorteknologi, der kan bruges fleksibelt på byggepladsen. Sensorteknologien kan forbindes med internettet (IoT/Internet of Things). Det gør det muligt at følge med i strømforbruget i realtid, så man kan overvåge og reagere på kendte data, selvom man ikke er fysisk til stede. 

Foruden strømmåleren er der udviklet en prototype til et dashboard, der kan formidle tal fra målerne til byggeriets projektleder. Med et dashboard kan man gøre projektledere og de øvrige aktører i byggeriet mere bevidste om deres egen praksis og danne basis for, at de ændrer uhensigtsmæssige – og ikke-bæredygtige – vaner. Det forklarer Rebekka Kathrine Pallesen fra HD Lab her: 

”Dataopsamling er første skridt i den bæredygtige retning, men alene har det ingen værdi – vi skal bruge det aktivt til at se, hvordan vi klarer os og hvordan vi kan forbedre os, så vi kan få en mere bæredygtig branche.”

Vigtige erfaringer

Med dette pionérprojekt var intentionen at sætte et handlingsorienteret dashboard op til projektlederen og det har projektgruppen også leveret på. Men der er brugt langt flere kræfter på at udvikle en fleksibel strømmåler, der passer til formålet og kan bruges, uden at man skal åbne el-tavleskabet ude på byggepladsen. Herunder defineres to måder at måle strømforbruget med sensorteknologi:

Licitationen
MULIGHEDER FOR OPSÆTNING AF SENSORER

1. Teknologi indbygges i el-tavlerne
Den ene mulighed kræver, at man tænker målinger ind tidligt i processen og planlægger efter det, således at teknologien kan bygges ind i de el-tavler, der indkøbes og produceres til projektet. Et strømmålingselement kunne på den måde tilkøbes ligesom mange andre elementer i byggeriet.

Fordelene ved denne løsning er, at man kan beslutte en fast måde at lave opsætningen på, og at den kan leveres direkte til byggepladsen uden videre installationsarbejde. Ulemperne er, at der er lavere grad af ’plug-n-play’, hvis der ændres i opsætningen af el på pladsen efter arbejdet er påbegyndt. Desuden er levetiden på sensorerne længere end på selve el-tavlen, hvilket betyder at sensorerne skal fjernes fra tavlen (evt. Af producenten) for at kunne blive genbrug.
 

2. Sensorer kobles på ledninger efter installation
Den anden mulighed er at bygge et antal af bokse med strømsensorer, som så kobles på ledningerne efter at eltavlerne er installeret. Fordelen ved denne løsning er, at man har bedre overblik over hvilke ledninger, der leverer strøm til hvad. Desuden kan målerne forholdsvis nemt rykkes rundt efter behov, så længe at sensorerne omregistreres  i den dertilhørende app.

Ulemperne er, at det kræver mere installationsarbejde at koble en boks med sensorer på, efter eltavlen er installeret. Dertil skal der også allokeres ekstra plads ved siden af eltavlen til at opbevare boksene med sensorer. 


Barrierer for implementering

Med pionerprojektet og tilhørende testforløb står det klart, at sensorteknologien for strømmåling ikke er helt så moden som f.eks. brug af sensorteknologi til bygningsdrift eller brug af sensorer i andre industrier. 

Det kræver en del efterarbejde og trial-and-error at arbejde med sensorerne, da det kræver en certificeret elektriker at bygge de bokse, der skal bruges til målingerne, og lave sensoropsætningerne. Producenten af sensorerne har udviklet en del manualer og træningskurser, som man med fordel kan gøre brug af. Skal man installere mange sensorer, kan det give mening at oprette et industripartnerskab med producenten. 

Next step

Fremover skal vi alle være bedre til at måle – ikke bare på el, men også på varme, vand, brændstof og det affald vi producerer. Bæredygtighed og digitalisering er derfor nødt til at blive tænkt ind som faste elementer i både tidsplaner og budgetter i byggeriet – helt oppe på toplederniveau. 

Man skal være villig til at tilføre de ekstra ressourcer, som det kræver, og være modig nok til at turde kaste sig ud i at implementere ny teknologi i sine processer. Til gengæld vil man, udover at høste værdifuld viden og værdifulde data til branchen, også være godt forberedt til at kunne opfylde kravene i de obligatoriske bæredygtighedsklasser i 2023. 

Pionerprojektet har skabt fornyet interesse og stort forretningspotentiale for udbydere af sensorteknologi, der formår at tilpasse deres løsninger til byggebranchens vilkår.  

Desuden har projektet skabt incitament for at arbejde videre i dét spor, der omhandler fælles målemetoder og fælles datagrundlag med henblik på at minimere ressourceforbruget på byggepladsen. ConTech Lab har etableret en projektgruppe, der repræsenterer branchen bredt, og vi ser frem til det videre arbejde. Du kan læse mere om pionerprojektet ”Minimering af ressourceforbrug”, som er startet op i 2022, her 

 

 

Pressemeddelelser