Pionerprojekter

Styrket vidensflow på tværs af værdikæden

- Et værktøj og en metode til at planlægge samprojektering.
Contech 34

Problem

En af væsentligste årsager til produktivitetsudfordringerne og lave grad af digitalisering i byggeriet er, at værdikæden er fragmenteret. Hvor en lang række andre produktionsindustrier er kendetegnet ved integrerede værdikæder med processer, der i vid udstrækning er koordinerede, så er byggeriet kendetegnet ved en meget lav grad af integration mellem de forskellige led i værdikæden.

Særligt projekterings-, -udførsel og driftsfasen er afkoblet fra hinanden, og det overordnede billede er karakteriseret ved brudte kommunikationsstrømme, der i sidste ende ofte kan skabe misforståelser og forsinkelser. 

Flere årsager er medvirkende til at skabe en afkoblet værdikæde:

  • Forskelligartet fokus på digitalisering og teknologi i projekterings- og udførelsesfasen
  • Processer, metoder og værktøjer er ikke afstemt og information flyder kun én vej; fra projektering til udførelse
  • Der er mange niveauer, fagligheder og discipliner på et byggeprojekt, hvorfor det til tider kan være svært at forstå hinandens motivation, målsætninger og behov
Contech 32

Løsning

Pionerprojektet sætter fokus på, hvordan bedre planlægning og en rettidig dialog mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør under projektering, planlægning og udførelse kan være en løsning.

Der er brug for bedre metoder og værktøjer til at italesætte og systematisere behov overfor hinanden, så samarbejdet planlægges effektivt og man ikke ender med at gøre, som man plejer. Her kan brugen af ConTech forbedre vidensudveksling i overgangen mellem projekterings- og udførelsesfasen

ConTech Lab vil med udgangspunkt i evalueringen af et konkret byggeprojekt fokusere på, hvordan man tilrettelægger processen, så det understøtter et effektivt, og behovsdrevet informationsflow under samprojektering.

ConTech Lab har allieret sig med Værdibyg som projektpartner med henblik på at kunne trække på Værdibygs erfaringer med metoderne fra Lean Construction og tidligere analyser af faseskift i byggeriet.

Output

Projektet afsluttes med en publikation, som samler op på resultaterne og konklusionerne fra både det konkrete projekt og de perspektiver, som er hentet fra den brede inddragelse af brancen. 

Projektdetaljer

Projektperiode: maj- juni ‘21

Kontakt: Frederik Krogsøe