PIONERPROJEKT

Robotic Process Automation og BIM (RoBIM)

Robotic Process Automation og BIM (RoBIM)

Trods hastig digitalisering og stigende interesse for digitale værktøjer, der kan hjælpe os til at arbejde mere effektivt, er der fortsat mange manuelle tasteprocesser forbundet med byggeriets A-Z.  

I pionerprojektet har vi samarbejdet med NIRAS A/S for at øge branchens viden om, hvordan man kan automatisere nogle af de rutineprægede og tidskrævende opgaver ved hjælp af Robotic Process Automation (RPA) og derved mindske den tid, der bruges på manuelle processer indenfor Building Information Modeling (BIM).

RPA kaldes også “desktop automations” og er en måde at automatisere nogle af de gentagne, manuelle og regelbaserede digitale processer, vi hver dag foretager bag computerskærmene. 

RPA er typisk anvendt til back-office processer, såsom administrative opgaver og regnskab. Men potentialet er langt større, og RPA kan blive en gamechanger i byggeriet, hvor de manuelle arbejdsopgaver stadig fylder meget i hverdagen - især indenfor BIM. 

Kick-off workshop

I begyndelsen af 2023 afholdt vi en kick-off workshop i NIRAS Green Tech Hub. Her fik deltagerne en introduktion til projektet og mulighed for at komme med forslag til arbejdsprocesser, der kunne forbedres.

I samarbejde med deltagerne identificerede vi en række arbejdsopgaver relateret til BIM, som kunne drage fordel af RPA-teknologi for at blive mere effektive. Workshoppen skabte grundlag for udvælgelsen af konkrete opgaver hos virksomheder, som NIRAS' RPA-team senere skulle arbejde med.

Du kan se en opsummering af begivenheden i videoen til højre og downloade præsentationen fra dagen nedenfor.

Hent præsentation

"I takt med at byggebranchen bliver mere data-drevet og digitaliseret, er det helt oplagt at bruge automatisering og begynde at bygge nogle softwarerobotter, der kan gøre hverdagen med nye dokumentationsprocesser og arbejdsgange lettere at overskue.

 

RPA kan blive en gamechanger i byggeriet, hvor de manuelle arbejdsopgaver stadig fylder meget i hverdagen"

 

- Salman Pey, NIRAS A/S

Udvælgelse af virksomhedscases

Efter kick-off workshoppen udvalgte arbejdsgruppen to virksomheder, som kunne fungere som eksempler på, hvordan man kan tackle opgaven med at bygge software-robotter og automatisere BIM-processer: Odense Universitetshospital (OUH) og FSB. 

Begge virksomheder stod med konkrete, håndgribelige opgaver - gode eksempler på dét, der giver mening at automatisere med RPA-teknologi:

  1. En opgave handler om at automatisere processen med at tjekke og uploade modelopdateringer til byggestyringsprogrammet Dalux.
  2. Den anden opgave går ud på at gøre det lettere og hurtigere at hæve informationer i bygningsdelskort og eksportere nødvendige data.

I praksis var det kun muligt at påbegynde udviklingsarbejdet for den opgave, der blev præsenteret af OUH. Derfor er det også OUH, der udgør baggrunden for arbejdsgruppens proof-of-concept.

Læs mere om, hvad OUH har fået ud af arbejdet med RPA og udviklerne hos NIRAS i artiklen: Softwarerobotter tjekker bygningsmodeller hurtigt og sikkert eller se casebeskrivelsen nederst på siden.

Læs artikel

Hvad kan RPA?

RPA bruger softwarerobotter til at automatisere gentagne og regelbaserede opgaver. Implementering af teknologien kan øge effektiviteten, reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten i byggeriet ved at håndtere data effektivt, optimere dokumentstyring, forbedre opgavestyring og tidsplanlægning m.m.

Til højre kan du se eksempler på, hvor RPA-teknologi kan bringes i spil og hvad det kan bruges til.

Trods det store potentialet, er der imidlertid også en række udfordringer og barrierer, der kan gøre det svært for en organisation at komme i gang med at benytte RPA, herunder manglende investeringsvillighed eller manglende tekniske kompetencer.

I guiden "fundamentet for en succesfuld implementering i byggebranchen" kan du læse mere om barriererne og ikke mindst, hvordan du kommer dem i møde. 

Hent guide
Robotic Proces Automation 1200X1200px Vol I
Robotic Proces Automation 1200X1200px Vol II

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte innovationskonsulent Dan Skovgaard Jensen, hvis du har konkrete spørgsmål til projektet.