Pexels Screen Post 7582146
PIONERPROJEKT

Smart vedligehold

Driftsplaner bliver i dag typisk udarbejdet på baggrund af visuelle inspektioner, mange års erfaring og subjektive vurderinger. Det er en manuel, besværlig, langsom og upræcis proces.

Hvad nu hvis vi kunne optimere og automatisere udarbejdelsen af driftsplaner på ejendomme, ved at udnytte offentligt tilgængelig data, en database af tidligere vedligeholdelsesplaner, kunstig intelligens og reality capture teknologier? Det undersøger vi med ConTech Labs pionerprojekt: smart vedligehold.

Projektgruppe

Målet med pionerprojektet har været at kortlægge den proces, der danner basis for udarbejdelsen af en traditionel vedligeholdelsesplan med udgangspunkt i tagbelægning. Forståelse for processen danner grundlag for at udvikle en Proof of Concept (PoC).   

PoC’en skal demonstrere en automatisk tilstandsvurdering af vilkårligetagbelægninger, der bl.a. identificerer revnede/knækkede tegl på droneregistreringer og forudsiger tilstand og levetid med hjælp fra kunstig intelligens.  

Pionerprojektets output er to styks kunstige intelligenser – én med billedgenkendelse, der kan identificere knækkede tegl og én såkalt 'predictive model', der kan forudsige restlevetid og tilstand på tagbelægning.

I vores scrapbook har vi samlet viden og erfaringer fra projektet.

Hvad sker der nu?

ConTech Lab og HD Lab afsluttede dette pionerprojekt i marts 2023, men arbejdsgruppen er fortsat i dialog om, hvorledes AI kan bistå drift- og vedligeholdelsesvirksomheder i byggeriet med at arbejde mere effektivt.

Året ud er der fokus på dialog med kommuner og boligselskaber, hvor vi i fællesskab skal finde ud af, i hvilket omfang AI som teknologi kan bringe værdi til disse virksomheder og deres måder at arbejde. Denne dialog skal udmønte sig i hhv. undervisningsmateriale til branchen samt en fortsættelse af pionerprojektet "Smart Vedligehold", som startes op primo 2024.

Vil du høre nærmere, er du velkommen til at række ud til Niels Falk fra HD Lab eller Mayes Ali fra ConTech Lab.