DSC00575
PIONERPROJEKT

Reducer energiforbrug og materialespild på pladsen

Med data på forbruget af ressourcer som energi, materialer og lign. ude på byggepladsen, har man indsigt i status quo og grundlag for at gøre noget ved det. Kort sagt kan man kun ændre dårlige vaner, hvis man ved, at man har dem.

ConTech Lab vil sammen med udførende SMV’er ude på konkrete byggeprojekter monitorere elforbrug og materialespild vha. teknologi og vise vejen for, hvordan de udførende på pladsen kan arbejde med at reducere eventuelt overforbrug af ressourcer. 

Hvis man skal have styr på ressourceforbruget på byggepladsen, er det nødvendigt at samle data tidligt i processen, så man kan følge forbruget og nå at gøre noget ved uhensigtsmæssigt eller unødvendigt forbrug.

Dataindsamling og indsigt i det reelle forbrug af ressourcer ude på pladsen er værdifuldt for flere parter:

  • Bygherrer kan bruge data til at stille konkrete krav om ressourceforbruget på deres byggepladser.
  • Entreprenører kan bruge data til at sætte mål for besparelser og til at identificere, hvor de skal lægge en særlig indsats for at ændre adfærd.
  • Data kan skabe incitament for at reduere forbrug, hvilket både er positivt for klimaaftrykket og for økonomien i det konkrete byggeprojekt
  • Data kan give mere retvisende LCA beregninger eller bruges i dokumentationsprocessen, hvis projektet skal certificeres, for eksempel med DGNB-certificering.
Gode råd til at minimere ressourceforbrug på pladsen
5
DSC00633

Projektets forløb og formål

Projektet vil være praktisk orienteret og foregå i tæt samspil med danske udførende SMV'er. Formålet med projektet er, at vi kan vise en fremgangsmåde for at indsamle data om forbrug af bl.a. el og materialer ude på pladsen samt vise, hvordan man kan handle på baggrund af disse data for at spare ressourcer og penge.

På de konkrete byggeprojekter, der er med i projektet, skal ConTech Lab og arbejdsgruppen:

  • Indhente data for elforbruget via energinettet.dk
  • Visualiserer data og komme med forslag til, hvordan energiforbruget kan nedbringes
  • Indhenter data for materialespild gennem materialeindkøb overfor sorterede affaldsfraktioner eller via estimerede materialemængder fra f.eks. tegningsmodeller
  • Visualiserer data og komme med forslag til, hvordan materialespild kan nedbringes

Alt hvad vi lærer fra projektet kommunikerer vi åbent til branchen med det formål at inspirere til at skabe mere bæredygtigt og mere produktiv byggeri vha. digitale værktøjer og teknologi.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller input til projektet? Så tag fat i projektleder, Nels Andersen Ohrt på mail eller telefon: 5114 7823.

Du kan også følge med i, hvad ConTech Lab laver i vores nyhedsbrev, LinkedIn eller på Instagram