2 (1)
ANALYSE

Barrierer og potentialer for digital og bæredygtig udvikling af byggeriets SMV'er

En handlingsorienteret og fremadskuende metaanalyse af bygge og anlægsbranchens små og mellemstore virksomheder, med særligt fokus på håndværkerne og deres tilgang til digital og grøn omstilling.

Læs hele rapporten her

Om analysen

Vil man have den brede branche med på grøn og digital omstilling, er det nødvendigt at interessere sig for de mange små og mellemstore virksomheder, deres muligheder og begrænsninger.

Der mangler imidlertid et samlet overblik over, hvordan virkeligheden ser ud for virksomhederne. 

Denne metaanalyse har derfor til formål at skabe overblik over den virkelighed, som SMV'erne inden for bygge- og anlægsbranchen opererer i, og give en status på hvor meget innovation, digitalisering og grøn omstilling fylder i deres forretning. 

Analysens resultater viser, at betydelige barriere for forretningsudvikling i de små- og mellemstore virksomheder er (1), at 15% af SMV'erne i branchen anser gevinsten af digitalisering som lille eller usikker, mens 10% slet ikke ser en gevinst samt (2), at der er en lav investeringsvillighed, bl.a. i nye processer og i ny teknologi.

Det konkluderes, at for at fremme digitalisering, innovation, investeringer og grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen er det vigtigt at tydeliggøre fordelene ved digitalisering, inklusive adoption af digitale værktøjer, der kan understøtte SMV'er i at imødekomme bæredygtighedskrav. 

Data og kilder

Dette indblik er udført som en metaundersøgelse baseret på data, som er indhentet fra allerede tilgængelige rapporter, statistikker og kilder.

Nogle af de anvendte analyser rummer information om små og mellemstore virksomheder fra hele værdikæden, mens andre data udelukkende giver information om de udførende – håndværksvirksomhederne.

Målet med metaanalysen er at skabe et samlet overblik over markedstendenser og vilkår for SMV'er i bygge- og anlægsbranchen, og påpege mulighedsrum og forudsætninger for, hvordan især håndværksvirksomheder bliver klædt på til grøn og digital omstilling.