Ctl

Indsatser

ConTech Lab udfører pionerprojekter suppleret af en række mindre eksperimenter, hvor ConTech er midlet til at nå målet: En bæredygtig og produktiv byggebranche.

ConTech Lab står desuden for at udføre og formidle research om ConTech-økosystemet, bygherrernes ønsker til værdiskabelse og ikke mindst koblingen mellem teknologi og bæredygtighed.