Rapport

Bæredygtighed og teknologi

ConTech Lab har udgivet rapporten Digitalisering som middel til en bæredygtig byggebranche. Formålet er at give et 360-graders perspektiv på, hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte teknologi til at fremme og udvikle bæredygtigt byggeri. Derudover giver rapporten den enkelte virksomhed, der gerne vil arbejde med bæredygtigt byggeri inspiration til hvilke teknologier, der er modne og implementerbare.

Download rapporten

Et bredt udsnit af virksomheder bag rapporten

Rapporten er udviklet af ConTech Lab i samarbejde med et bredt udsnit af byggeriets virksomheder. Den giver et overblik over generelt anvendte bæredygtighedsteknologier i dag suppleret af konkrete cases og eksempler på, hvordan ny teknologi og digitalisering kan løfte branchens fælles indsats for en mere bæredygtig byggebranche i fremtiden.

Download rapporten her

Konklusioner, inspiration og anbefalinger

Rapporten konkluderer bl.a., at selvom en række teknologier er modne og implementérbare og klar til at tage i brug, så bliver de benyttet i meget begrænset omfang. En af årsagerne er manglende viden og manglende digitale kompetencer. Det betyder, at mange virksomheder står med et stort uforløst potentiale. 

Denne rapporten kan derfor være med til at inspirere små såvel som store virksomheder i byggebranchen til at tage et skridt i retning af en ambitiøs omstilling – og være med til at fremme udviklingen af et bæredygtigt byggeri i Danmark.

Rapporten kommer med følgende konkrete anbefalinger:

21W09 Contech Rapport V01 PPTX Anbefalinger

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om rapporten eller du gerne vil inddrages i ConTech Labs arbejde, kan du kontakte netværkschef i ConTech Lab, Christina Haupt Toft på 7012 0600.

Læs også artikel om rapportens konklusioner og anbefalinger her