EVENT

Mød ConTech Lab på Building Green

Kom med til Building Green messen i København, hvor ConTech Lab er med til at sætte den grønne dagsorden indenfor bæredygtigt byggeri sammen med mange andre aktører. Det sker 2.-3. November 2022 i Forum.
Building Green Forside

ConTech Lab har to aktiviteter på det officielle Building Green program, som du finder her - et oplæg på Innovation Stage og en Learning Session. Desuden vil vi løbende byde ind til ConTech Lab Talks på vores stand, som er placeret lige ved siden af Green Discussions.

Her vil vi skabe dialog og inspirere branchen til at benytte data, digitalisering og teknologi til at skabe fremtidens byggeri.

  • 2. NOVEMBER

Innovation Stage kl. 9:30 (Officielt program)

40% af energiforbruget i Danmark kommer fra bygninger, 35% af alt affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen, 20% af CO2 udledningen kommer fra bygninger, mens 10% stammer fra bygge- og anlægsprocesser.   
 
Derfor kan vi ikke nøjes med at drifte bygninger klimavenligt, vi skal også have minimeret det overforbrug af ressourcer, som foregår i byggefasen.  Det kan vi blive bedre til ved at monitorere ressourceforbrug og handle på baggrund af data. 

Når entreprenørvirksomheder skal indsamle data til at dokumentere deres ressourceforbrug på byggepladsen, foregår det i øjeblikket manuelt – eksempelvis ved at indsamle fakturaer for affaldsmodtagelse og ved at aflæse el- og vandmålere på byggepladsen.  

Det giver ringe vilkår for at opdage uhensigtsmæssigt ressourceforbrug i realtid og reagere herpå. Der er således brug for en smartere løsning, der kan bidrage til at accelerere den grønne omstilling i byggeriet.   

I bred alliance med entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører har ConTech Lab indledt et pionerprojekt, der skal teste teknologi og skabe en fælles dataplatform for branchen. Samlet set skal projektet skabe incitament og gøre det lettere for branchen at minimere ressourceforbrug på byggepladsen.   

Hør hvordan Per Aarsleff A/S benytter teknologi til minimering af ressourceforbrug på deres byggepladser, og bliv klogere på potentialet ved dataopsamling i byggeriet.

Medvirkende:

  • Thomas Juhl / Business Development Manager, Maturix 
  • Tine Park / Senior Manager, Per Aarsleff A/S 
  • Ole Berard / Head of ConTech Lab  
  • Mayes Ali / Head of Technology, ConTech Lab 

ConTech Labs stand kl. 11:40

Inden længe bliver kravene til dokumentation af ressourceforbrug i byggeriet skærpet, og det skaber helt naturligt incitament for at få tilpasset arbejdsgange og skærpet kompetencer inden for dataindsamling og dokumentation blandt medarbejdere.   

Enemærke og Petersen har lige vundet en RE:BYG award for et i dashboard, der viser elforbrug på alle byggepladser i virksomheden, som suppleres med løbende gennemgang af alle byggepladser, der energioptimeres efter best practice.  

Hør erfaringer fra Enemærke og Petersen og del dine egne praktiske erfaringer med teknologianvendelse, dataopsamling og implementering af digitale processer på byggepladsen, så vi sammen kan blive klogere.

Learning Session kl. 12:30 (Officielt program)

Vores måde at arbejde på er under voldsom forandring, og det stiller krav til, hvad fremtidens kontor konkret skal kunne. Bygningsejere har derfor behov for bedre indsigt i, om deres kontorerne bliver brugt som tiltænkt og hvordan de kan forbedres.   

ConTech Lab arbejder med et nyt pionerprojekt sammen med bl.a. Københavns Kommune, Henning Larsen, Danielsen Space Planning, Ubiqisense, ClimAID og 3XN/GXN om, hvordan teknologi (bevægelsessensorer) og antropologi (undersøgelse af brugerbehov) kan klæde os på til at skabe fremtidens kontormiljøer.   

På denne Learning Session får du indsigt i en metode til, hvordan man med teknologi kan undersøge brugsmønstre i moderne kontorer og skabe grundlag for en databaseret tilgang til at designe og optimere kontormiljøer. 

Medvirkende:

  • Ulrik Bech Holskov / ActInFact 
  • Michelle Schlippe-Steffensen / Bygningsstyrelsen 
  • Mayes Ali / ConTech Lab 
  • Christina Haupt Toft / ConTech Lab 

 

ConTech Labs stand 13:00

ConTech Lab og Jacob Bøtters No Code forløb for SMV’er i den danske byggebranche viser, at man på få dage kan skabe nye digitale værktøjer, der styrker forretningspotentialet, gør virksomheden mere bæredygtig og/eller optimerer interne processer.  

Er du nysgerrig på No-Code? Så besøg vores stand, hvor vi sammen kan få nye idéer til, hvordan No-Code-principperne kan komme i spil hos små og store virksomheder i byggebranchen.

Med i dialogen er bl.a. Nick Faurskov fra GK Danmark og Jacob Bøtter. 

  • 3. NOVEMBER

ConTech Labs stand kl. 10:25

Internet of Things (IoT) er for alvor ved at vinde indpas i branchen – og med god grund. For sensorteknologi, dataopsamling og dataudnyttelse åbner for spændende perspektiver for fremtidens byggeri. 

HDLab har erfaring med at implementere sensorer både til drift af bygninger og udførelse af byggeprojekter, med fokus på, hvordan sensorer kan hjælpe med at give handlingsorienterede data og samtidig opfylde dokumentationskravene. 

Kom forbi ConTech Labs stand, når vi drøfter og idéudvikler, hvordan vi med IoT bliver bedre til at træffe databaserede beslutninger i byggeriet. Med i dialogen er Niels W. Falk og Rebekka Katrine Pallesen fra HD Lab. 

 

ConTech Labs stand kl. 11:55

Ændringer i Bygningsreglementet sætter krav til entreprenører og bygherrer. Fremadrettet skal de både kunne designe deres bygninger inden for de angivne CO₂-rammer og dokumentere bygningens samlede klimaaftryk. 

Der er således behov for LCA-værktøjer, der kan hjælpe byggeriets aktører med at beregne det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau og gøre dokumentationsprocessen digital og automatisk frem for manuel.  

COWI og Arkitema har taget initiativ og samlet en gruppe af virksomheder og interesseorganisationer på tværs af branchen, som sammen skal udvikle et digitalt LCA-værktøj og en fælles standard, der tilgodeser alle i branchen; fra den lille entreprenør uden kendskab til livscyklusanalyser til de store bygherrer med interne LCA-eksperter. 

I dette tidsrum skal vi sammen blive klogere på, hvor data kommer fra. Med i dialogen er Sisse Norman Canguilhem fra Green Building Council, Daniel Maimann fra COWI og Amalie Nyholm fra Molio.