Børsen Ejendomme

Hurtigere tilstandsrapporter med droner og kunstig intelligens

"Målet er ikke at erstatte byggesagkyndige, men derimod give dem en teknologisk, hjælpende hånd, så de kan anvende deres kompetencer bedre og dér, hvor der er størst behov" udtaler Ole Berard i Børsen Ejendomme i forbindelse med ConTech Labs pionerprojekt om hurtigere tilstandsrapporter med droner og kunstig intelligens.

Pionerprojektet gennemføres i samarbejde med HD Lab Cobblestone A/S Dronetjek H3Zoom.

People