Workshop - Juni 2021

Intensivt No-code forløb skærper forretningen for CLT Denmark

ConTech Lab har sat sig for at styrke bæredygtigheden og produktiviteten i byggeriet gennem øget brug af digitalisering og teknologi bl.a. i form af en række eksperimenter særligt rettet mod branchens SMV’er, hvor fokus er på værdiskabelse og hurtig implementering. ConTech Lab har derfor senest sat CLT Denmark sammen med tech-wizard, digital iværksætter og forfatter Jacob Bøtter, og på bare tre dage er der skabt nye digitale værktøjer, der styrker forretningspotentialet for de danske specialister inden for træbyggeri. Men hvordan er det overhovedet muligt at udvikle skræddersyede digitale løsninger på så kort tid, og hvad er No-code egentlig?

CLT Denmark  er specialister inden for CLT (Cross Laminated Timber eller Krydslamineret træ). ”Vi arbejder med hele byggeriets værdikæde og engagerer os hele vejen  fra idéfasen, til projektering, planlægningog udførelse,” fortæller Per Thomas Dahl, administrerende direktør i CLT Denmark. ”Vi mener, at byggeriet skal være mere effektivt og bæredygtigt, og træbyggeri er et rigtigt godt bud en byggeform, der kan optimere processer, nedsætte klimapåvirkningen og skabe bygninger, som er rare at opholde sig i.

Som ung virksomhed har CLT Denmark i høj grad været drevet af nysgerrighed, ”Nysgerrighed og viljen til at skubbe til byggebranchen har været vores primære drivkraft, og i takt med at vi vokser, bliver vi mere specifikke og arbejder mere vidensbaseret, og så opstår der nye behov  blandt andet  bedre internt overblik og synliggørelse af vores værdiskabelse,” fortæller Per Thomas Dahl.

People

Overblik over interne processer og et digitalt værktøj der styrker business casen

Timingen var derfor perfekt, da ConTech Lab søgte virksomheder til No-code projektet. ”I tæt dialog med ConTech Lab og Jacob Bøtter konkretiserede vi hurtigt to centrale udfordringer, som vi gerne ville have hjælp til at løse. For det første havde vi behov for et skræddersyet CRM-system til at styre vores interne udviklings-, salgs- og rådgivningsprocesser. Og i takt med at vi arbejder mere og mere vidensbaseret, ønskede vi også at få udviklet en digital beregner, der sammenstiller forskellige byggematerialers indflydelse på parametre som klimabelastning, økonomi, mængder, transport og byggetider på udvalgte bygningstyper.”

Jacob Bøtter er iværksætter og tech-wizard og har netop udgivet bogen NO-CODE, der er en håndbog i, hvordan du kan udvikle digitale prototyper, der er tilpasset virksomheders særlige behov – uden at man behøver at kunne skrive kildekoder.

Jacob Bøtter indfriede CLT Denmarks interne processtyringsudfordring ved at twiste CRM-systemet Pipedrive, så det blev skræddersyet til CLT Denmarks behov. Per Thomas Dahl fremhæver, at der eksisterer mange CRM-systemer, men for at få det fylde udbytte, er det vigtigt, at CRM-systemet understøtter de helt konkrete processer og skaber overblik. ”Jeg havde naturligvis kigget på en række forskellige CRM-systemer og frygtede lidt, at vi skulle bruge masser af tid og energi på at indtaste data i et system, der alligevel ikke helt passede til vores set-up. Men så kom Jacob Bøtter ind fra højre og reddede os. Ikke blot med at skræddersy systemet, så det passer til vores arbejdsgange, men også med hands-on hjælp til at indsætte de korrekte data i systemet.”

Jacob Bøtter forklarer, ”tilpasningen af CRM-systemet primært gik ud på at skræddersy og tilpasse et eksisterende CRM-system, hvor udviklingen af den digitale beregner i højere grad viser, hvad No-code går ud på,” uddyber han.    

No-code gør det muligt at udvikle skræddersyede digitale løsninger, uden at du behøver at inddrage hele IT-afdelingen og håbe på, at der bliver frigivet tidsmæssige og økonomiske ressourcer til at de inden for en overskuelig tidsramme kan hjælpe dig et presserende problem.

CLT Denmarks ønske om en digital beregner harmonerer godt med deres tiltagende vidensbaserede forretningsmodel. Målet var at udvikle en applikation, der sammenstiller klimaftrykket, tidsforbrug og økonomi mellem byggematerialer ud fra parametre som antal kvm, materialer, opførelsestid, montage og logistik samt byggeledelse på udvalgte bygningstyper som et 1 plans hus, 2 plans rækkehuse, punkthus samt kontor- og institutionsbyggeri. Den udviklede CLT-beregner gør det nemt og enkelt at dokumentere effekten af forskellige byggematerialers indflydelse på de specifikke parametre.

Per Thomas Dahl er meget tilfreds med resultatet af de tre intensive dage. Han fremhæver, at det kræver fokus og engagement fra topledelsen, for at det bliver en succes, men at potentialet er stort. ”Når der i dag skal bygges, tænker alle som udgangspunkt, at der skal bygges i beton. Jeg tror, at det inden for en overskuelig årrække bliver vendt til træbyggeriets fordel – ikke mindst hvis vi kan dokumentere fordelene ved træbyggeri versus konventionelt byggeri for eksempel ved hjælp af den udviklede CLT-beregner. Jeg har på kort tid fået to anvendelige digitale værktøjer, som jeg forventer bliver en stor hjælp i vores hverdag.”  

No Code Workshop

No-code forløbet er en art mesterlære

For Jacob Bøtter er No-code i høj grad hjælp til selvhjælp. ”Det tiltalende ved No-code er, at de virksomheder, som jeg hjælper på vej, også får ambassadører, der kan videreføre udviklingen alt efter behov. De visuelle byggeklodser, jeg har benyttet til at udvikle beregneren for CLT Denmark, kan sammenlignes med Lego. Ikke de mere traditionelle Lego-pakker, men folk, der har bygget de lidt mere avancerede Lego Technic-modeller, vil kunne udvikle eller videreudvikle applikationer med udgangspunkt i No-code principperne,” forklarer Jacob Bøtter. ”Et forløb, som vi netop har gennemført, demokratiserer den teknologiske udvikling og kan nærmest sammenlignes med en art mesterlære, hvorefter virksomhederne har deres egne No-code udviklere.”

Stort potentiale i No-code for bygge- og anlægbranchens SMVere   

Ole Berard er digitaliseringschef i Molio og er hermed øverste ansvarlige for ConTech Lab. Han er dybt imponeret over, hvor langt man kan komme med tre dages dedikeret indsats. Han ser meget positivt på potentialerne, ikke bare for CLT Denmark, men ligeledes for en lang række andre SMVere der udgør en stor del af bygge- og anlægsbranchens værdikæde. ”I takt med at byggeriet bliver mere og mere komplekst, opstår der et øget behov for digitale løsninger, der optimerer processer, øger samarbejdet på tværs af hele værdikæden og resulterer i mere bæredygtigt byggeri. Mange af disse løsninger kræver ganske givet større digitale udviklingsprocesser. Men vores No-code projekt viser, at der også er et stort potentiale i at udvikle konkrete, lavpraktiske og skræddersyede løsninger med udgangspunkt i No-Code-principperne, der gør det muligt for ikke-programmører at udvikle digitale applikationer,” afrunder Ole Berard.

I ConTech Lab vil vi følge CLT Denmarks implementering af de nye digitale værktøjer, og vi går også i tænkeboks omkring, hvordan andre virksomheder kan udnytte mulighederne ved No-code.

Ctl

FAKTA OM CONTECH LAB

 

ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri. ConTech Lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi, og afprøver nye måder at samarbejde på i pionerprojekter.

ConTech Lab er et samarbejde mellem Molio, Realdania og Industriens Fond. ConTech Lab gennemfører i 2021 fem pionerprojekter, som alle tager afsæt i en konkret brancheudfordring og i konkrete byggeprojekter, hvor ConTech (construction technology) er midlet til at nå målet – en bæredygtig og produktiv byggebranche. Pionerprojekterne suppleres af en række eksperimenter særligt rettet mod branchens SMV'er