Alle DSC08985

Om ConTech Lab

ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri.

Her deles al viden og læring, så det kommer hele branchen til gode. 

Byggeriet skal digitaliseres hurtigere og blive mere bæredygtigt, og det skal ConTech bidrage til. Med en bevilling på 30 millioner kroner fra Industriens Fond og Realdania kan omstillingen af byggeriet accelereres, og med ConTech Lab er ambitionen at forløse det store potentiale for digitalisering og brug af ny teknologi, som findes i bygge- og anlægsbranchen. 

ConTech Lab er ikke en konkurrent til de initiativer, der allerede findes, men har derimod til formål at favne og samarbejde med de eksisterende aktører over hele Danmark. 

Hvis Danmark skal nå de ambitiøse klimamål om reducering af CO2, spiller byggeriet en vigtig rolle, eftersom branchen står for omkring 30% af de samlede udledninger. En af nøglerne til at mindske udledningerne og sikre et bæredygtigt byggeri er et øget fokus på digitalisering og teknologi. Det mener Industriens Fond og Realdania, der har bidraget til at gøre ConTech Lab til en fast del af byggebranchen. 

Lenne Clausen BLOXHUB

”Der er et stort potentiale for at understøtte den grønne omstilling i byggeriet gennem øget anvendelse af digitale værktøjer i byggeprocessen. Vi skal tænke smartere og udnytte digitaliseringen til at sikre bæredygtighed, kvalitet og mere værdi. Her kan ConTech Lab spille en vigtig rolle ved at samle byggeriets aktører og afprøve nye teknologier og løsninger og sikre læring bredt i byggebranchen, ikke mindst blandt byggeriets mange små og mellemstore virksomheder,”

 

Lennie Clausen, programchef i Realdania. 

Branchens ConTech Lab

I ConTech Lab kan virksomheder på tværs af byggeriets værdikæde gøre sig konkrete erfaringer med digitalisering og ny teknologi samt få input til implementeringen heraf. Derudover har byggebranchen gennem ConTech Lab mulighed for at undersøge, hvad teknologien betyder for samarbejdsformer, arbejdsprocesser og kommunikation på tværs af værdikæden. 

Construction Technologies

Construction Technologies forkortes til ConTech og dækker over forskellige typer af teknologi og digitalisering indenfor byggeriet. Begrebet rummer både software og hardware, der kan effektivisere og forbedre selve byggeprocessen gennem hele værdikæden – fra design og projektering over udførsel og efterfølgende drift. 

"ConTech Lab er det teknologilaboratorium, hvor man kan skabe gode og praktiske eksempler på, hvordan teknologi kan føre byggebranchen ind i fremtiden", siger Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingsdirektør i Industriens Fond

ConTech Lab vil skabe resultater

ConTech Lab vil tage byggeriets digitalisering til næste niveau. Fra skåltaler, undersøgelser og masser af gode intentioner til, at vi i fællesskab får nye, konkrete erfaringer at bygge videre på. I samarbejde med dem, der kan og vil, laver ConTech Lab pionerprojekter og cases, der skaber konkrete resultater. ConTech Lab deler al viden og læring fra projekterne, så det kommer hele branchen til gode. Også dem, der lige nu kan være usikre på, hvordan teknologi kan hjælpe dem til at blive bedre. 

En øget digitalisering er ikke kun grundlaget for at sikre en bæredygtig byggebranche, det er også et afgørende skridt i at kunne styrke byggeriets konkurrenceevne og derigennem øge produktiviteten, så de enkelte virksomheder og branchen som helhed kan fremtidssikres. 

8A9cba7250c19585cdcf1ede4f6eab5f64e43cac

”Byggeriet står som branche overfor en stor opgave med at sikre den fremtidige konkurrenceevne, og her er den digitale omstilling central. Hvis vi skal kunne øge både produktiviteten og bæredygtigheden, så er det helt afgørende, at vi kan udbrede digitale værktøjer, som gavner de hundredevis af SMV’er i byggebranchen, som ikke selv har ressourcerne til at sætte gang i omstillingen. ConTech Labs anvendelsesbaserede tilgang sikrer, at vi prøver teknologi og digitale arbejdsmetoder af i praksis for herefter at omsætte resultaterne til skalerbare løsninger til gavn for den brede branche,”

 

Thomas Hofman-Bang, der er administrerende direktør i Industriens Fond.

ConTech Labs projekter

ConTech Lab udfører pionerprojekter, hvor ConTech er midlet til at nå målet: En bæredygtig og produktiv byggebranche.  

Ud over pionerprojekterne laver ConTech Lab research om ConTech-økosystemet og bygherrernes ønsker til værdiskabelse. Dertil afdækker ConTech Lab koblingen mellem teknologi og bæredygtighed og formidler viden herom på en måde, som er konkret og handlingsanvisende for både dem, der er digitalt parate og dem, der er usikre på, hvordan de får kickstartet en digital og grøn omstilling. Hertil kommer særskilte indsatser henvendt til SMV’er.  

 

Pionerprojekter

Pionerprojekter er faciliterede og koncentrerede forløb over en tidsperiode på 4-6 måneder, der tester nye metoder eller løsninger med potentiale til at gøre branchen mere bæredygtig og produktivt. De er korte og tidsafgrænsede for at holde momentum blandt deltagerne og for at kunne være fleksible og skifte retning, hvis projektet ikke går som tiltænkt. Til gengæld bygger pionerprojekterne oven på hinandens resultater og output. Det betyder, at der gennemføres flere pionerprojekter indenfor samme emne (f.eks. den bæredygtige byggeplads eller byggeriets datamodel), inden resultaterne kan skaleres til branchen. Dermed sikrer ConTech Lab, at der kan arbejdes med de store komplekse temaer. 

Pionerprojekterne tager udgangspunkt i en konkret forretningsudfordring, der kan løses gennem teknologi, proces og samarbejde. Pionerprojekterne går på tværs af grænseflader og faseskift, og de involverer mindst to branchevirksomheder, en teknologi-virksomhed samt en vidensinstitution eller et brancheinitiativ.  

ConTech Lab samler således projektgrupper, der repræsenterer virksomheder på tværs af værdikæden i kombination med de rette kompetencer for at løse forretningsudfordringen. Pionerprojekterne er problemdrevne og tager udgangspunkt i kendt teknologi, der kan modnes i markedet. Optimalt er pionerprojekterne også koblet til konkrete byggeprojekter, hvilket er med til at sikre, at løsningerne forbliver relevante og tæt på byggeriet. 

Tag fat i os og bliv en del af ConTech Lab! 

 

Læs også