Om ConTech Lab

Arbejdet med ConTech Lab blev igangsat i juni 2020 af Molio, Realdania og Industriens Fond på vegne af hele byggebranchen. Ambitionen er at forløse det store potentiale for digitalisering og brug af ny teknologi, som findes i byggeri- og anlægsbranchen.

Målet med ConTech Lab er at skabe et unikt læringssted for branchen, der fungerer som en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri. ConTech Lab er ikke en konkurrent til de initiativer, der allerede er, men har derimod til formål at favne og samarbejde med de eksisterende aktører over hele Danmark.

Molio

Om Molio 

Molio er byggeriets videnscenter der indsamler, behandler og formidler viden gennem udvikling af digitale værktøjer, standarder, kurser og fagbøger, der hjælper alle i byggeriet til en nemmere og mere konkurrencedygtig hverdag. 

Molio

Branchens ConTech Lab

Potentialerne for brug af digitalisering og ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen er store og netop derfor er ConTech Lab etableret med bred opbakning fra branchen. I ConTech Lab kan virksomheder på tværs af byggeriets værdikæde gøre sig konkrete erfaringer med digitalisering og ny teknologi samt få input til implementeringen heraf. Derudover får byggebranchen med det nye ConTech Lab mulighed for at undersøge, hvad teknologien betyder for samarbejdsformer, arbejdsprocesser og kommunikation på tværs af værdikæden.

Contech 11

ConTech

Begrebet ConTech dækker over de forskellige typer af teknologi og digitalisering som under ét betegnes Construction Technologies og som forkortes til ConTech. Det dækker over både software og hardware, der kan effektivisere og forbedre selve byggeprocessen gennem hele værdikæden – fra design og projektering over udførsel og efterfølgende drift.

ConTech Lab vil skabe resultater

ConTech Lab vil tage byggeriets digitalisering til næste niveau. Fra skåltaler, undersøgelser og masser af gode intentioner til, at vi i fællesskab nu får nye, konkrete erfaringer at bygge videre på. I samarbejde med dem, der kan og vil, kommer ConTech Lab til at lave pionerprojekter og cases, som skaber konkrete resultater – for hele branchen. ConTech Lab vil dele al viden og læring, så det kommer hele branchen til gode. Også dem, der lige nu kan være usikre på, hvordan teknologi kan hjælpe dem til at blive bedre.

 

ConTech Labs projekter

ConTech Lab gennemfører 5 pionerprojekter suppleret af en række mindre eksperimenter og cases sammen med branchens aktører. Ud over pionerprojekterne laver ConTech Lab research om ConTech-økosystemet, undersøger indgående bygherrernes ønsker til værdiskabelse, afdækker koblingen mellem teknologi og bæredygtighed og identificere samt planlægger en særlig indsats for SMV’er.

 

Pionerprojekter

I pionerprojekterne arbejdes der med grænsefladerne mellem virksomheder, værdikæden og faseskift. ConTech Lab ser på erfaringer og learnings deles med hele branchen. ConTech Labs way of working er baseret på en anvendelses- og praktiskorienteret tilgang til problemløsning. Vores tilgang til projekter er agil med korte pionerprojekter (2-4 måneder) i forlængelse af hinanden for at blive klogere på konkrete problemstillinger – og bringe implementerbare resultater tilbage til branchen. 

Tag fat i os og bliv en del af ConTech Lab!

ConTech Lab