Pexels Thisisengineering 3862379 (1)
PIONERPROJEKT

Kobling af BIM og Beskrivelser

BIM modeller er omdrejningspunkt for især geometrien på et byggeprojekt og grundlag for tegninger, mængdeudtræk og koordinering. Det er dog ofte begrænset, hvor mange specifikke produktinformationer en BIM model indeholder - disse holdes i stedet i beskrivelsesdokumenter eller produktdatablade, som begge udveksles som pdf.

På tværs af branchen ses et stort potentiale i at integrere ovenstående og optimere arbejdsgangen. Derfor vil ConTech Lab i samarbejde med projektgruppen se nærmere på, hvordan man kan koble en BIM-model med Molios beskrivelsesværktøj 2.0.

Samarbejdspartnere

Mål

I dette projekt vil vi se på, hvordan vi kan koble BIM-modeller med Molios nye beskrivelsesværktøj 2.0 (og den tilhørende JSON fil-struktur), så det er muligt at trække informationer fra begge kilder og understøtte entreprenørers arbejde ved tilbudsgivning, indkøb, planlægning og udførelse. 

Forventet output

  • Et flowdiagram over én af de arbejdsprocesser, som bliver gjort nemmere ved at koble BIM-modeller med Molios nye beskrivelsesværktøj 2.0. 
  • En mockup som kan showcase, hvor BIM og beskrivelser kan understøtte hinanden i en given arbejdsproces. 
  • En oversigt over nogle af de udfordringer, der kan være ved at koble BIM og beskrivelser (tekniske såvel som defineringsudfordringer).
  • Et bud på et filformat, som gør det muligt at udveksle informationer mellem BIM og Molios nye beskrivelsesværktøj 2.0.
  • Et bud på et dataskema, som beskriver, hvordan BIM og beskrivelser kan udveksle informationer. 

Potentiale

Hør Susanne Asklund fra Spæncom fortælle om projektets potentiale i videoen herunder:

Scope

Projektet vil i første omgang have fokus på informationsudvekslingen mellem BIM og beskrivelser (projektet vil ikke gå dybere ind i, hvem der har ansvar for afleveringer m.m.)

"BIM tænkes ofte kun som geometri – men ser man på, hvad det står for – Building Information Modeling - så burde det i langt højere grad handle om at forbinde og koble de mange informationer i byggeriet" 

- Bryan Morillo Karlqvist, Produktchef for Beskrivelser, Molio - Byggeriets videnscenter

Foto 1

Status og næste skridt for projektgruppen

I projektgruppen er der klar konsensus om, at kobling af BIM og Beskrivelser giver byggeriets parter mulighed for at koble de rette data på en mere effektiv og digital måde, hvormed risikoen for at lave fejl i byggeriet reduceres. 

Projektgruppen har indtil nu arbejdet på:

 • En 3D model/projektmodel  
 • En kortlægning af arbejdsprocesser m. SPÆNCOM som case.
 • En mockup til visualisering af, hvorledes kobling af BIM og Molios nye beskrivelsesværktøj 2.0 lader sig gøre. 

Projektgruppen vil identificere problemstillinger og mangler, som skal adresseres, før det bliver muligt at koble BIM og Molios nye Beskrivelsesværktøj 2.0 i en fornuftig, brugbar løsning. 

Problemstillinger skal på sigt kommunikeres ud til branchen, således at vidensinstitutioner og virksomheder bliver opmærksomme på problematikker og har mulighed for, at byde ind med løsningsforslag. 

Følg med i arbejdsprocessen

I begyndelsen af juni inviteres branchen til webinaret "BIM og beskrivelser som brancheudfordring", hvor ConTech Lab og projektgruppen vil dele indsigter.  

Vi forventer desuden et afslutningsevent i august 2022, hvor vi præsenterer projektgruppens indsigter, bud på problemløsning og forslag til videre arbejde med at koble BIM og beskrivelse. Her følger også en invitation til fælles drøftelse og debat. 

Kontakt projektleder, Dan Skovgaard Jensen, eller hold øje med ConTech Lab på LinkedIn, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet. 

Samarbejdspartnere