Byggeplads 1 2000X1335
PIONERPROJEKT

Minimering af ressourceforbrug på byggepladsen

I bred alliance med entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører har ConTech Lab indledt arbejdet med at teste teknologi og skabe en fælles dataplatform, der skaber incitament for et minimeret ressourceforbrug på byggepladsen. 

Samarbejdspartnere

Formål med projektet

Med projektet ønsker vi i at:

  • Udvikle en fælles metode for dataindsamling i realtid, der hjælper byggeriets aktører med at måle på faktisk ressourceforbrug på byggepladsen, herunder også identifikation af, hvilke teknologier der løser opgaven. 
  • Stille benchmark-data til rådighed for branchen og komme med forslag til minimering af ressourceforbruget, og dermed øge branchens ambitionsniveau mht. ressourcebesparelser.   
  • Sikre at resultaterne forankres gennem kravstilling hos bygherre, i bæredygtighedscertificeringen DGNB og i fremtidige opdateringer af Bygningsreglementet.  

"Byggeriet er en stor energiforbruger med stor materialeomsætning. Derfor er det ikke nok, at vi bliver energieffektive - vi skal også gøre det bedre i forhold til byggepladsprocesser samt transport og produktion af materialer"

- Kai Kanafani, Arkitekt og forsker v. BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet

Baggrund

40% af energiforbruget i Danmark kommer fra bygninger, 35% af affaldet kommer fra bygge- og anlægsbranchen, 20% af CO2 udledningen kommer fra bygninger, mens 10% stammer fra bygge- og anlægsprocesser. 
 
Ressourceforbruget under opførslen af et byggeri står med andre ord for en stor del af bygningens samlede klimapåvirkning. Derfor kan vi ikke nøjes med at drifte bygninger klimavenligt, vi skal også have minimeret det overforbrug af ressourcer, som foregår i byggefasen.    

Med den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) får byggeriet et nødvendigt skub mod at blive bedre til at dokumentere ressourceforbrug, herunder affald, materialespild, vandforbrug, energiforbrug mv. På den måde er tiden nu også moden til at introducere teknologiske løsninger og en fælles dataplatform, der skaber incitament for et minimeret ressourceforbrug.  

Mange af teknologierne eksisterer allerede, f.eks. har vi i ConTech Lab i 2021 både arbejdet med opsamlingen af byggeaffald og sensorer til overvåge el-forbruget.

Branchens udfordring

I forlængelse af FBK er der lagt op til, at den danske byggebranche bliver pålagt krav om at dokumentere ressourceforbruget på byggepladsen, herunder vand, energi, affald, spild, transport og brændstof. 

Når entreprenørvirksomheder skal indsamle data til at dokumentere deres ressourceforbrug på byggepladsen foregår det i øjeblikket manuelt – eksempelvis ved at indsamle fakturaer for affaldsmodtagelse og ved at aflæse el- og vandmålere på byggepladsen. 

Dette giver ringe vilkår for at opdage uhensigtsmæssigt ressourceforbrug i realtid, og det er således begrænset, hvad manuel aflæsning egentlig bidrager med ift. Bæredygtig omstilling af byggeriet.  

Der er således brug for en smartere løsning, der gør virksomhederne klogere på deres eget ressourceforbrug.

I videoen herunder kan du lære mere om potentialet ved at anvende teknologi som droner, robotter og sensorer i byggeriet.

Løsning

ConTech Lab vil i bred alliance med entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører implementere teknologi til indsamling og monitorering af ressourceforbrug på byggepladsen og dermed automatisere dokumentationsprocessen.

Der er data at hente hos forsyningsselskaber, og der er teknologiske løsninger på markedet, der kan hjælpe entreprenører med at monitorere ressourceforbrug i realtid og dermed justere uhensigtsmæssigt ressourceforbrug undervejs i byggeriet. På den måde er vi allerede godt på vej.    

Desuden vil vi med projektet introducere en fælles dataplatform, der kan stille benchmark-data til rådighed for branchen og give en bedre idé om, hvad der er god og dårlig praksis på byggepladsen. 

Kai Kanafani, Martin Nørskov, Ole Berard og Mayes Ali

"Ved at måle på forbrugsdata i realtid, har man et værktøj til dialog og det bliver lettere for byggeriets parter at udstikke helt lavpraktiske guidelines for adfærd på byggepladsen og i skurbyen"

Sådan sagde Martin Nielsen Nørskov fra Eveniot til ConTech Labs webinar om minimering af ressourceforbrug på byggepladsen. Vi havde også besøg af Kai Kanafani, der fortalte om BUILDs forskning på området og gav et billede af, hvor der er særligt behov for at sætte ind, for at præge klimaregnskabet positivt. 

Vi deler viden og erfaringer fra projektet løbende og inviterer fortsat samarbejdspartnere ind. Kontakt teknologichef Mayes Ali, hvis I ønsker at høre mere.

Next steps

Pionerprojektet om minimering af ressourceforbrug er påbegyndt og et bredt konsortie af interessenter er gået sammen om at ansøge om midler til at udrulle projektet i stor skala.  

Planen er at teste dataplatform og teknologiske løsninger på en række danske byggepladser i oktober 2022, hvorefter der kan arbejdes mere med det fælles datagrundlag.  

Skriv dig dig op til ConTech Labs nyhedsbrev, hvis du vil holdes opdateret.