Vil du være med til at berige de fremtidige pionerprojekter i ConTech Lab?

ConTech Labs pionerprojekter tager afsæt i en konkret brancheudfordring og i konkrete byggeprojekter, hvor ConTech (construction technology) er midlet til at nå målet – en bæredygtig og produktiv byggebranche. 

Hvis du brænder inde med en idé til et pionerprojekt, så kan du bringe den i spil her. 

Indmeld pionerprojekt

Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterierne er baseret på de ønsker til ConTech Lab, som er identificeret i forundersøgelsen og dialogen under udarbejdelsen af pionerprojekterne. Således balancerer udvælgelseskriterierne forventninger fra forskellige modtagere. ConTech Lab har opstillet de seks nedenstående udvælgelseskriterier, hvor ikke alle pionerprojekter behøver opfylde hvert kriterie.

Pil Green

Forretningsværdi

Det skal handle om forretningen – ikke digitalisering. Her kigger vi primært på stemmer og input fra virksomhedsler workshoppen.

Kaede Green

Grænseflader & faseskift

Fokuser særligt på udfordringer i overgangen mellem de forskellige virksomheder og led i værdikæden -> især mellem projektering og udførelse og ved at indtænke drift

Raket Green

Vær visionær

Vær med til at rykke og inspirere branchen indenfor det seneste nye teknologi.

Jordklode Green

Bæredygtighed

Bæredygtighed skal være højt på agendaen og skal være repræsenteret.

Kran

Anvendelsesorienteret

Vær anvendelsesorienteret så der skabes løsninger der kan implementeres direkte af mange.

Lyspaere Green

Værdi for kunden

Fokuser på værdiskabelse for byggeprojektets kunder. Det kan være slutkunden, som byg- eller driftsherre, eller kunder undervejs i byggeprojektet.

Hvad er et pionerprojekt?

Et pionerprojekt er defineret ved at tage afsæt i en konkret brancheudfordring og gerne i et konkret byggeprojekt, hvor ConTech er midlet til at nå målet; øget produktivitet eller bæredygtighed. I arbejdet med pionerprojekter indgår flere virksomheder på tværs af værdikæden samt en række eksperter og videnspersoner.

 

Projektet er et faciliteret forløb, der strækker sig over 2-4 måneder, hvor output af pionerprojekterne skal være direkte målbar og implementeringsparat viden samt løbende læring til ConTech Labs endelige koncept. Efterfølgende fokuseres på at udbrede pionerprojektets resultater gennem samarbejde med branchens mange initiativer fx i form af mindre eksperimenter.