Bygherrekompetencer

 

Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende uddannelsesforløb, der giver opdateret indsigt i de centrale kompetenceområder for bygherrer og bygherrerådgivere. 

 

Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt – og kravene til dig vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse.

 

De nødvendige kompetencer

Bygherrekompetencer giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet - og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

 

Bliv del af stor succes

Der åbnes inden jul for tilmeldinger til den 13. sæson med den succesfulde uddannelse for landets bygherrer og deres rådgivere - den 12. sæson er i fuld gang.

 

Mere end 300 har taget den målrettede, up-to-date uddannelse siden begyndelsen i 2005.

Modulerne har i de seneste sæsoner været fyldt op med engagerede og lærevillige kursister og fine evalueringer til uddannelsen og rækken af spændende indlægsholdere, der har været "på scenen" på modulerne.

Kursisterne gav således i snit karakteren 4,6 af 5 mulige på spørgsmålet om deres personlige udbytte efter det sidste modul i den senest gennemførte uddannelsen– og alle svarede ja til, at de vil anbefale kurset til andre.

Der åbnes kun for 25 pladser, og der har været stor efterspørgsel efter pladserne de seneste mange år.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Ved konkrete nedslag på afgørende elementer i bygherrens faseforløb giver Bygherrekompetencer et solidt afsæt for kursisternes egen udvikling og håndtering af projekter.

Med ti dage til en "alt hvad du skal vide som bygherre"-uddannelse er undervisningen nødt til at være meget fokuseret på konkrete problemstillinger, der virkelig betyder noget for dig. Det er essentielt, at du får konkret brugbar viden direkte med hjem.

Ved temaer bygget op omkring bygherrens rolle i de afgørende elementer i byggeriets faseforløb, giver Bygherrekompetencer et solidt afsæt for din egen udvikling og din håndtering af projekter. Uddannelsen er bygget op i tre moduler med overskrifterne "Planlægning og Organisering", "Udbud og Aftaler" og "Udførelse og Aflevering".

Inden for disse rammer bliver uddannelsen løbende revideret, så den til stadighed kommer gennem de vigtigste temaer for en bygherre netop nu. Temaerne udvælges i samarbejde med kursister, undervisere, en lang række aktive byggefolk og tilknyttede eksperter. Det hele gøres praksisnært gennem cases, opgaver, walk and talks og drøftelser.

Bygherrekompetencer har derfor altid en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen. 

Hemmeligheden bag uddannelsens succes er, at den tager fat helt inde ved benet. Kursisterne får noget helt konkret og brugbart med sig hjem med det samme, og det svarer til de udfordringer, som de møder i den virkelige verden som bygherrer i dag, siger Lars Tangaa-Andersen, projektleder i Byggecentrum.

I folderen om uddannelsen kan du se oversigt over indholdet i modulerne.

 

 

Uddannelsesbevis

Ved kursets afslutning modtager du uddannelsesbevis for bestået eksamen. Et "diplom for Bygherrekompetencer" er dit bevis for, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når Bygherrekompetencer skal dokumenteres overfor opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Kursusmateriale du rent faktisk kan anvende

Du får et professionelt, praksisnært undervisningsmateriale til hvert af de tre moduler. Materialet suppleres løbende med nyttige og aktuelle henvisninger til uddybende informationer og cases. Du får derfor et undervisningsmateriale, som reelt kan bruge i dit daglige, praktiske virke.

Hvordan foregår undervisningen?

Bygherrekompetencer består af tre 3-dagesmoduler (med overnatning), projektarbejder mellem modulerne og en afsluttende eksamensdag.

Du vil i projektarbejdet have mulighed for at få vejledning af uddannelsesledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere. Du vil på eksamensdagen blive eksamineret i dine projektarbejder sammen med din projektgruppe over for ekstern censor og uddannelsens ledere.


Bygherrekompetencer kræver en stor indsats af dig. Ud over de 9 kursusdage og den afsluttende eksamen kommer løsning af projektopgaver efter hvert modul. Du bør regne med ca. 20-30 timers arbejde med hver opgave.

Organisering

Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.


Projektarbejdet kan enten tage udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag.

Undervisere på Bygherrekompentencer

Det er vores mål at samle de allerbedste undervisere til Bygherrekompetencer - både ift. faglig viden og erfaringer og også rent formidlingsmæssigt.

Vi bestræber os på at få masser af eksperter med fingeren solidt plantet på byggepulsen. Det betyder nemlig, at vi byder på konkrete erfaringer og indblik fra byggefolk, der kender din situation ud og ind i praksis – og forstår at formidle det!

Undervisningsteamet består pt. af følgende:

Modul 1:

Projektdirektør Jan Q. Rasmussen (Bygningsstyrelsen) 

Byggechef Kurt Reitz (Region Sjælland)
Byggechef Rasmus Brandt Lassen (Byggeri København)
Afdelingschef Claus Visti Hansen (ATP Ejendomme)
M.Sc. PHD. Sustainability Engineer Jakob Strømann-Andersen (Henning Larsen Architects)
Adm. Dir. Henrik Eggernsen (Eggersen Miljø & Sikkerhed)
Arkitekt MAA, Peter Koch (Henning Larsen Architects- og projekteringsleder på nye Middefart Rådhus)
Byggerådgiver, PhD i værdiledelse Mikael Thyssen (NIRAS bygherrerådgivning)
Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, Statens Byggeforskningsinstitut

Modul 2:

Direktør Peter Hesdorf (Byggeriets Evalueringscenters Fond)
Bygherrerådgiver og cand.jur. Conni Tamborg (emcon a/s)
Civilingeniør Søren Christensen (emcon a/s)
Advokat (H) og partner Henrik Hauge Andersen (VILTOFT)
Projektdirektør Lars Peder Pedersen (Rambøll)
Bygningschef Peter Munk (Aak Bygninger, Aalborg kommune)
Sektionsdirektør Hans Blinkilde (NCC)
Landechef Peter Rasmussen (Schüco Danmark)

Undervisere ved seneste Modul 3:
Sekretariatsleder Rolf Simonsen (Værdiskabende Byggeproces) 
Teknisk chef Jens Dons (Byggeskadefonden)
Indehaver, civilingeniør, Ph.D Kim Jacobsen (Balslev & Jacobsen ApS) 
Chefkonsulent, cand. jur. Per Helwigh (Voldgiftsnævnet)
Cand. jur. Tora Fridell (emcon a/s)
Driftschef Flemming Wulff Hansen (DATEA)

Gennemgående uddannelsesledere:
Ekstern lektor Ib Steen Olsen (DTU Management Byggeledelse)
Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer Gert Munksgaard Thorsøe  (emcom a/s)

Tid, sted og tilmelding

13. sæson

Datoerne for 13. sæson annonceres inden jul.

Hvis du vil have besked, så snart datoerne er på plads, og der åbnes for tilmeldinger, så kontakt:

Gurli Andresen

ga@molio.dk

Tlf. 7012 0600

 

12. sæson er i fuld gang - og holdes på følgende datoer:

Modul 1: 3. - 5. oktober 2016
Modul 2: 5. - 7. december 2016
Modul 3: 6. - 8. februar 2017
Eksamen: 27. marts 2017
Alle moduler afholdes hos HUSET i Middelfart og er med overnatning.

Der udarbejdes hjemmeopgaver mellem modulerne. Dette gøres i grupper. For at komme til afsluttende eksamen og få endelige uddannelsesdiplom skal man have udarbejdet gruppeopgaver for alle tre moduler.

Tilmelding

Via links til højre her på siden kan du læse om hver af modulerne og tilmelde dig.

Du kan også tilmelde dig på info@byggecentrum.dk eller på 70 12 06 00.

Hvert modul koster kr. 17.000 ekskl. moms pr. stk. Deltagelse i afsluttende eksamen koster kr. 3.000 ekskl. moms

Hvis du tilmelder dig alle tre moduler + eksamen i ét helt forløb får du rabatprisen, som er kr. 48.000 ekskl. moms i alt. Hvis du ønsker at tilmelde dig hele forløbet, bedes du kontakte os på info@molio.dk eller på 70 12 06 00.
Bemærk: Rabatter kan ikke kombineres.

Priser er inkl. al forplejning, omfattende kursusmaterialer og overnatning.

Vi erindrer om muligheden for at anvende bruttolønsordningen - læs mere.

Vi erindrer desuden om muligheden for at søge op til 25.000 kr. fra Den Kommunale Kompetencefond – læs mere

Baggrund og formål med Bygherrekompetencer

Bygherren er byggeprocessens omdrejningspunkt – og kravene til bygherren vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav: Mere værdi for pengene, fastlægge og fastholde kvalitetsniveauet, styre anlægs-, driftsøkonomi, honorere digitale krav osv. Dertil kommer tilrettelæggelsen af udbud og aftaler samt organiseringen af en mere og mere kompleks byggeproces i samspil med rådgivere og udførende.

Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse. Målet med Bygherrekompetencer er derfor at give deltagerne de færdigheder, der gør dem og deres virksomheder i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

 

Historie

Bygherrekompetencer er en videreudvikling af den tidligere BygherreUddannelse hos Byggecentrum, som bestod af en lang række enkeltstående moduler. På baggrund af analyser, spørgeskemaer, interviews og input fra Den faglige Komité bag uddannelsen er der skabt et sammenhængende og afsluttet uddannelsesforløb, som i endnu højere grad ruster deltagerne til at forvalte den komplekse rolle som bygherre. Uddannelsen udvikles løbende i samarbejde med nøglepersoner, så den passer til de aktuelle behov.

 

Organisering


Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.

Projektarbejdet kan enten tage udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag.

Vores kursister siger

”Vi oplever i de nye og større kommuner, at der efter kommunalreformen, stilles større og større krav og forventninger til professionalisering af den kommunale bygherre-funktion.


Uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling. Kombinationen af teori og den praktiske case-tilgang gør uddannelsen meget praksisnærværende for deltagerne.

Foruden en veldisponeret ”værktøjskasse”, har jeg fået  værdifulde netværksrelationer, som jeg også har gavn af efter uddannelsen.”

    
”Udmærket program, fremragende indlægsholdere, spændende og relevant indhold mv.

 
"Ros for at benytte meget kvalificerede og inspirerende oplægsholdere."

 
"Jeg har fået en meget bred viden omkring bygherreområdet, så det levede op til forventningerne."

"Jeg føler mig klædt på til at løfte opgaven som bygherrerådgiver. Jeg har i hvertfald fået en masse gode værktøjer, og fået øjnene op for vigtigheden af de forskellige processer i forbindelse med at rådgive bygherrer."

 

"Professionelle indlæg med højt fagligt niveau."

"Jeg har helt klart fået et bedre overblik over, hvilke muligheder for samarbejde der er - og fordele og ulemper ved de enkelte samarbejdskonstallationer. Samtidig er jeg blevet gjort opmærksom på, hvilke fokusområder, der er vigtige at tage med fra starten i et byggeprojekt - ja, i det hele taget er jeg blevet bekræftet i, at det er vigtigt at bruge tid og kræfter på de indledende processer og aftaler, for at sikre en smidig gennemførelse af et byggeprojekt. Jeg er samtidig blevet del af et netværk, der kan trækkes på og sparres med i mit fremtidige virke som bygherre."

 
"Jeg er helt klart bedre forberedt til at planlægge og gennemføre et fremtidigt byggeprojekt."

 

"Jeg har fået et dybere kendskab til flere emner, som er en del af min hverdag, men som jeg nu har større forståelse for og derfor bedre kan styre."

 

"Konceptet er et komprimeret forløb med indlæg fra førende praktikere indenfor områder, og såvel indlæg som oplægsholdere er rigtig gode"

Seneste folder om uddannelsen

Læs seneste folder om uddannelsen her

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser