Bernard Hermant Mdgsswrgec4 Unsplash

Kompetencecenter for bæredygtigt byggeri

Velkommen til Molios nye kompetencecenter

Byggebranchen er i fuld gang med den grønne omstilling. Fra 2023 skubber også lovgivningen på med de nye klimakrav. Her på siden kan byggeriets virksomheder og værdikæde få viden om håndteringen af de nye krav samt hjælp til at opgradere kompetencerne inden for bæredygtigt byggeri.

Der er fart på den grønne omstilling. Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets nye krav til bygningers klimaaftryk og fra 2025 udbredes CO2-loftet til nybyggeri generelt. De kommende år vil der løbende komme ny viden, ny lovgivning, nye metoder og løsninger, som naturligt afføder et behov for nye kompetencer i byggeriets værdikæde.

Kompetencecenter for bæredygtigt byggeri leverer viden til dig, der ønsker:

  • et fagligt indblik i bæredygtighed inden for byggeri og jura.
  • et overblik over alle Molios relevante, praksisorienterede kurser og uddannelser inden for bæredygtigt byggeri. 

Alt sammen med det fælles formål at accelerere den bæredygtige udvikling.

Kompetenceområder

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri