LCA-typer i byggeriet

Skal du i gang med LCA og vil du gerne blive klogere på hvilke typer af LCA’er der findes? Her får en forklaring på hvilke typer LCA’er der bliver brugt på bygninger i den danske byggebranche.
People

Hvilke typer af LCA’er findes der?

Der findes mange forskellige variationer af LCA som bl.a. differentieres af formålet og dermed metoden. Særligt indenfor forskningen anvendes mange forskellige LCA-variater.

I den danske byggebranche følges generelt set metoden beskrevet i DS/EN 15978:2012 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Vurdering af bygningers miljømæssige kvalitet – Beregningsmetode.

Iht. 15978:2012 anvendes LCA af bygninger til forskellige formål:

  1. som grundlag i en beslutningsproces
  2. at erklære, om lovgivningsmæssige krav overholdes
  3. dokumentation af bygningens miljømæssige påvirkning, til f.eks. certificering, miljømærkning og marketing
  4. støtte i politisk udvikling

I denne gennemgang fokuseres på a) og b), hvor disse underinddeles i forskellige typer. Standarden kan købes her.

CO₂-budget

CO₂-budgettet kan anvendes som grundlag i en beslutningsproces fx sammen med den tekniske finansieringsanalyse, hvor bygningens businesscase vurderes. Iht. YBB vurderes den tekniske finansieringsanalyse på et idéoplæg for et konkret projekt. Med indførslen af en CO₂-grænseværdi for nybyggeri pr. 1 januar 2023, er det blevet relevant at beregne et CO₂-budget som en del af businesscasen for et nybyggeri.

CO₂-budgettet udarbejdes ved en LCA-beregning, som estimerer CO₂-udledningen ud fra erfaringstal fra lignende projekter.

LCA i tidlig bygningsdesign

Formålet med en LCA i tidligt bygningsdesign er at få en indikation om bygningens samlede miljøpåvirkning, som grundlag for at optimere bygningens design.

Med en tidlig LCA-vurdering kan du identificere de områder, hvor der er størst potentiale for optimering af klimapåvirkningen, når det kommer til materialevalg, konstruktion, energiforbrug og andre faktorer. Det kan hjælpe designere og bygherrer med at træffe mere informerede beslutninger og reducere klimapåvirkning fra bygningens livscyklus.

LCA-variantsammenligninger

En LCA variantsammenligning bruges til at sammenligne miljøpåvirkningen af forskellige varianter af bygningsdele, byggevarer og byggesystemer. Ved hjælp af en LCA variantsammenligning er det muligt at identificere den mindst klimabelastende løsning og træffe informerede beslutninger om bygnings- og materialevalg. Analysen involverer typisk en livscyklusvurdering af hver variant, som vurderer hele livscyklen eller udvalgte dele her af.

Læs mere om LCA-variantsammenligninger her

LCA af færdigt byggeri

Pr. 1. januar 2023 skal der ved færdigmelding af byggeriet forligge en LCA-beregning af det færdige byggeri for alt nybyggeri omfattet af kravet. LCA’en anvendes derfor som dokumentation for overholdelse af bygningsreglementet. For nye bygninger over 1.000 m² skal det desuden dokumenteres at den gældende CO₂-grænseværdi er overholdt for projektet.

De nye klimapåvirkningskrav kan læses under §297-298 på bygningsreglementet.dk.

 

Overblik