Byggeri

Her finder du viden, kurser og værktøjer relateret til byggeri - både nybyggeri, renovering, projektering, dokumentation og udførelse. Der er særligt fokus på planlægningsfasen og siden her er derfor specielt henvendt til bygherre og rådgiver.

Til forsiden

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri handler om at bygge gode, sunde boliger og bygninger, og samtidig tage vidtgående hensyn til miljø og klima.

Det handler også om at udvikle og anvende gode alternativer til de meget udbredte byggemetoder med anvendelse af store mængder beton, mineraluld og kemiske fugemasser og malinger. Traditionelt byggeri lægger beslag på store mængder energi, tærer på ressourcer, som ikke er fornybare, og kan give problemer med sundhedsskadelig afgasning i indeklimaet og affald, der er svært at genanvende.

FAQ

Fra 1. januar 2023 er det lovpligtigt at lave livscyklusberegninger for al nybyggeri, og for bygninger over 1.000 m2 lægges et loft på maksimal CO2-udledning per m2 bygning.

CO2-loftet sænkes derefter gradvist frem til 2029, hvor også mindre byggerier og bygningsrenovering bliver omfattet.

Læs mere om nybyggeri

I forbindelse med Idéfasen skal der efter 1. januar 2023 indsendes en indledende LCA-beregning for bygningen.

Det skal man for at dokumentere, at de rigtige valg er truffet, og for at give en indikation af bygningens miljøpåvirkning.

Når byggeriet er færdigt, laver man den afsluttende LCA. Her dokumenterer man den endelige miljøpåvirkning, hvor man kender de anvendte materialer og ressourceforbruget på byggepladsen.

Den afsluttende LCA indsendes sammen med byggeriets færdigmelding.

Læs mere om projektering 

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er det ældste og mest udbredte certificeringssystem for bæredygtigt byggeri. Det blev udviklet i Storbritannien i 1990. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er baseret på den britiske BREEAM-ordning. Det blev udviklet af det amerikanske US Green Building Council (USGBC) og introduceret første gang i 2000. 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er et fælles projekt mellem det tyske ministerium for transport, byggeri og byudvikling (BMVBS) og det tyske bæredygtighedsråd (DGNB). Det blev indført i 2009. En ekspertgruppe fra den danske byggebranche anbefalede i 2010 DGNB som national standard i Danmark, og systemet blev lanceret i dansk version i 2012.

SVANEMÆRKET eller ECOLABEL er det officielle nordiske miljømærke. Svanemærke, og er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989. Danmark tilsluttede sig i 1997 og Nordisk Miljømærkning lancerede de første kriterier for byggeri i 2005. De første Svanemærkede bygninger i Danmark stod færdige i 2007.

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri

Få konkret viden om bæredygtige tiltag

Video

Lyt til hvordan du kan fremme bæredygtighed på byggepladsen. Contech Lab har gennem pionerprojekter undersøgt muligheden for at reducere energiforbruget. 

Webinar

Se webinaret: Digitalisering som et middel for bæredygtigt byggeri, hvor du blandt andet kan lære om hvordan software kan hjælpe din virksomhed til at dokumentere bæredygtigheden i et byggeri.